handdator

Visa fullständig version : Ort, som tillhört flera församlingar, på kartanEdgar
2017-11-22, 18:57
Jag skulle vilja ha kommentarer eller tips runt följande:

Det är inte alls ovanligt att en ort har tillhört olika församlingar över tid. Jag har konsekvent noterat orten i den församling den tillhörde vid tiden för tillhörande notis. Nu håller jag på med att lägga in koordinater för mina orter och då blir det ett litet problem med dessa orter, som tillhört flera församlingar, när de skall in på kartan. Disgen behandlar naturligtvis dessa "dubblett"-orter som helt skilda orter och det är OK. Men när man skall lägga in dem på kartan, måste man antingen markera att den ena inte skall visas på kartan eller så måste man se till att de båda "dubbletterna" får exakt samma koordinater så att de två kartmarkeringarna hamnar mitt på varandra och inte stör varandra. Det senare fungerar alldeles utmärkt, men det är här mitt lilla problem dyker upp: Hur får man exakt samma koordinater på de två? Jag har gjort så att jag satt de rätta koordinaterna på den ena dubbletten och sedan kopierat först den ena koordinaten och sedan den andra koordinaten till den andra dubbletten. Här har jag nu några tankar till förenklingar av detta:

a) Koordinatkopieringen skulle underlättas betydligt om man kunde kopiera både X- och Y-koordinaterna i samma vända, som man gör t.ex. när man plockar koordinater från Hitta eller Eniro.

b) Än enklare vore kanske följande: När man kopierar koordinater från Hitta eller Eniro, töms kopieringsminnet när man lagt in koordinaterna till en ort. Om koordinaterna i stället fick ligga kvar i kopieringsminnet, skulle man kunna lägga in samma koordinater direkt i dubblett-orten.

c) En antagligen ganska komplicerad lösning vore att kunna kopiera all information om orten utom knytningarna till personer och notiser (t.ex. koordinater och beskrivning) till en annan ort.

Tankar kring detta?

penguinfriend
2017-12-09, 13:06
Ett sätt vore att lösa det på sättet som programmet gramps har gjort. Det dröjde ett tag innan jag begrep hur det fungerade men då fann jag det du sökte.

Det fungerar på följande sätt. Varje ort har en länk till ett record som dynamiskt innehåller församligen. Det dynamiska är att församlingens namn är beroende utav händelsens tidpunkt. Så det kan bli olika församlingar för födelsen och dödstillfället. Men det finns bara en ort i databasen

Det är kanske svårt att implementera. Enda problemet som jag ser är att innan man har valt händelsen så står alltid församlingsnamnet som gäller idag.

/LeSve

Olle_Olsson
2017-12-10, 18:36
Så här skulle jag göra;
Om man lägger in Degerfors som en under-församling till Vindeln (AC), så får man rätt koordinater, eftersom det gällde samma kyrka.
Gå till Redigera / Orter / Vindeln och klicka på ny nästa nivå, då kommer man till fliken ”Grunddata”. Namn i översikten ”Degerfors”, men tänk på att ändra i ”Namn i utskrifter”, så att utskrifterna blir Degerfors (AC) och inte Degerfors, Vindeln (AC).
Under fliken ”Beskrivning” kan man ex-vis skriva in under vilken period det gäller, och under fliken ”Bild” ex-vis ett foto av kyrkan.

Edgar
2017-12-10, 20:07
Tack för tipsen. Olles förslag fungerar alldeles utmärkt, speciellt i fallet Degerfors/Vindeln där församlingen helt enkelt bytt namn. Det blir nog så jag löser problemet mit problem med Degerfors/Vindeln.

Men den här tråden gällde egentligen hur man enklast fixar exakt samma koordinater till samma ort som registrerats i olika församlingar p.g.a. delade församlingar och olika tidpunkter för tillhörande notiser (ur programmets synpunkt, exakt samma koordinater för två orter). Med exakt samma koordinater på de två orterna, sammanfaller markeringarna på kartan och det blir inte grötigt (förutsatt att samma namn använts).

Rolf Carlsson
2017-12-11, 12:42
Att lägga till församlingar (utan koordinater), som inte förekommer i Disgens ortsträd, har jag gjort i enstaka fall och det fungerar utan problem, om man lägger till länsbostaven i utskrifter, som Olle nämner.

Den egentliga konflikten uppkommer på nästa nivå; nämligen beträffande gårdar, torp osv i respektive församling. Det är inget tekniskt problem att lägga upp samma gård i båda församlingarna. Men om jag vill söka på personer i Degerfors/Vindeln måste jag söka i båda församlingarna. Det blir i många fall även så, att för en och samma person hamnar vissa notiser i Vindeln/"Storegården" och andra i Degerfors/"Storegården".

Jag har tagit upp detta vid något tidigare tillfälle och i en framtida Disgenversion torde det behöva övervägas om det inte skulle finnas en länkningsfunktion för denna typ av församlingar (och de är relativt många). Frågeställningen gäller även för split och samgående.