handdator

Visa fullständig version : Fel vid uppdatering av kartvisning av ort och underliggandeEdgar
2017-12-08, 10:19
Jag har en mängd gatuadresser registrerade under Umeå stad (bild 2). Jag vill inte att dessa skall visas och gröta till kartan. Dessa låg efter inläggning att visas i kartan från zoomnivå 26 (bild 1). Jag högerklickade på Umeå i ortsträdet till vänster om kartan och valde "Anpassa visning av orten i kartan...". Där markerade jag "Ändringen skall gälla Markerad ort och alla underliggande" och avmarkerade "Visa orten i kartan" (bild 3). Efter några sekunders processande blev resultatet att för Umeå självt var kartvisningen avmarkerad men för alla underliggande orter var kartvisningen fortfarande markerad och zoomnivån dessutom ändrad till 2, ett ännu större problem än ursprungligen (bild 4).

Detta är väl att betrakta som ett programfel, men kanske bör bekräftas av fler innan det läggs in som felrapport.

Disgenversion 2016.6.

(Redigerad: Bild 1 och bild 2 hamnade i fel ordning vid uppladdningen, har ändrat hänvisningarna i texten.)

Edgar
2017-12-09, 08:55
Det är dessutom så att om jag i fönstret "Redigera orter" avmarkerar kartvisningen för orter/gatunamn under Umeå och sedan går in i kartfönstret och avmarkerar kartvisningen för "Markerad ort och alla underliggande", kommer även de underliggande, som jag tidigare hade avmarkerat visningen för, att markeras att visas från zoom-nivå 2.

Olle_Olsson
2017-12-10, 13:02
Kartvisningen fungerar helt OK för mig i Disgen 2016.6.
Jag testade genom att i kartbildens ortträd högerklicka på staden, och sen väljer ”Anpassa visning av orten i kartan”, därefter kryssa i ”Ändringen ska gälla” – ”Markerad ort och alla underliggande”, och angav zoomnivå 24, och därigenom hamnade alla underliggande gatunamn på zoomnivå 26 (underliggande ort = får alltid 2 steg högre zoomnivå).
Zoomnivån kan även ändras via Redigera / Orter, och sen ställa muspekaren på orten och välj ”Ändra”. Där finns även en kryssruta för ”Visa orten på karta”
(Under Verktyg / Inställningar / Kartan /Ortvisning, är standardvärdet 22 för ”Visa ort”, och 24 för ”Visa text”).
Ta bort ”Visa orten på kartan”;
Om man i Redigera / Orter avmarkerar kartvisningen för ort, eller att man i kartbildens ortträd markerar en ort och högerklick ”Anpassning av orter i kartan” tar bort krysset för ”Visa ort i kartan” > då blir zoomnivå-rutan ”tom”, och nästa gång man öppnar orten så är zoomnivån 1 (för mig), och då får man ju lägga till den nivå man vill ha.
Normnalläget är ju att visa orten i kartan.

Edgar
2017-12-10, 13:56
Olle, det fel jag refererar till uppträder när jag i kartfönstret försöker ta bort "Visa orten på kartan" för "Markerad ort och alla underliggande" (se bild 3 i mitt första inlägg). Det har du inte testat, om jag förstår ditt inlägg riktigt. Det som händer då är att markerad ort mycket riktigt får kartvisningen avmarkerad, men för alla underliggande orter markeras rutan "Visa orten på kartan" och zoom-nivån sätts på 2 och detta oberoende av om visningen var avmarkerad tidigare eller inte och vilken zoomnivå som var inställd innan.

Olle_Olsson
2017-12-10, 19:59
Edgar, du har helt rätt.
Och om man i den ”övergripande orten” sen kryssar i rutan "Visa orten på kartan" så får den samma zoom-nivå som den hade innan. Men det gäller inte de underliggande nivårna.

Tips om Disgens karta; det finns två kart-kurser på DIS hemsida;
https://www.dis.se/kartkurs-disgen

Edgar
2017-12-10, 20:20
Men visst bör det betraktas som ett programfel om jag markerar att ändringen skall gälla "Markerad ort och alla underliggande" och den ändring jag begär är att avmarkera "Visa orten på kartan" (bild 3 i mitt första inlägg), men i stället för att avmarkera "Visa orten på kartan" för de underliggande, ändrar programmet de underliggande så att "Visa orten på kartan" är aktiverat och zoom-nivån är 2 (bild 4 i mitt första inlägg, som visar status för de underliggande orterna efter genomförd ändring).

Man har två alternativ: Ändringen skall gälla "Endast markerad ort" eller "Markerad ort och alla underliggande". Om jag markerar den senare, förväntar jag mig att samma ändring görs på de underliggande orterna, inte att programmet gör något annat, som jag inte begärt, med de underliggande orterna.