handdator

Visa fullständig version : Komplett export från DG82 till GEDCOMAnders
2017-12-17, 12:13
Hej,

Funderar tyvärr på att byta från Disgen till annat alternativ för MAC då jag inte kan få Disgen2016 att fungera stabilt i min Mac-miljö och det är inte i längden hållbart att arbeta med en gammal programversion som DG82.

Om jag gör en komplett export från DG82 till GEDCOM:
* Vilken typ av information i Disgen kommer att gå förlorad, tex typer av notiser, källor, källtexter, anteckningar, kartor, bilder, ljudfiler mm?
* Vilken struktur av informationen riskerar att gå förlorad, tex källstruktur, platsstruktur?

Min databas innehåller i storleksordningen 10000 individer och med mycket notiser per individ så jag vill naturligtvis minimera individuellt arbete i samband med ev programbyte.

Kommer jag att få bättre förutsättningar om jag först konverterar till DG2016?

Mvh,
Anders

Torgny Larsson
2017-12-18, 00:27
Hej! Tyvärr är det så att du oftast förlorar data när man överför via Gedcom, oberoende av vilket program du överför från. Alla program har funktioner som inte täcks av Gedcom 5.5-standarden.
Följande känner jag till om export från 8.2d:
- Faddrar exporteras inte från 8.2d
- Flaggor exporteras inte
- Strukturen i Ortträd och Källträd får du nog inte med dig över
- Notistypen Referens exporteras som text
- Vid export måste du välja "slå ihop Anteckning och Fotnoter". I mottagande program kan denna text hamna på olika ställe.
- Bilder måste du hantera speciellt.
- Redigeringskommandon exporteras inte.
Dessutom kan det finns problem med:
- Multimedia, Extra text, Dödsorsak

Anders
2017-12-19, 07:45
Hej Torgny,

Tack för ditt svar. Hur fungerar det vid en Gedcom-export från Disgen2016?
Får jag med mig mer information?
Minskar risken för andra problem som de du nämner med Multimedia, Extra text och dödsorsak?

Mvh,
Anders

Torgny Larsson
2017-12-19, 10:45
Hej! Vad gäller de nämnda uppgifterna är det inte mycket förändrat i export från Disgen 2016.
Däremot finns det ju många nya funktioner, och de flesta av dem exporteras också.
När jag testade är det dock så att andra programmen har inte motsvarande funktioner, och därför kommer de inte att importeras i mottagande program.
Ett viktigt exempel är fotnoter och anteckningar, som finns i alla olika notiser i Disgen (både 8.2 och 2016), som också exporteras tillsammans med notisen. När jag importerade till ett annat program samlades alla dessa i en enda stor textnotis, inte knutet till notisen.
Källor kom inte heller över korrekt i min test.