handdator

Visa fullständig version : Avbryta granskning av utskriftGarfield
2018-02-07, 03:50
Jag använder t.ex utskrift av ansedel som ett hjälpmedel för att språk o formatgranska det jag noterat och skrivit om en person. Eftersom jag oftast arbetar med PDF-fil som förvalt utskriftalternativ måste jag alltid gå in och ställa i det som skrivarinställning. Det kan jag leva med ÄVEN om det måste göras om vid varje utskrift. När jag däremot ska avsluta granskningen, måste jag först klicka på "avbryt" i själva granskningsfönstret. Därefter får jag en varning om att "Utskriften är slut" och jag måste ånyo klicka på samma "Avbryt". Därefter återkommer jag till utskriftsvalsfönstret o måste även där klicka på "Avbryt". Det borde räcka med att jag medvetet väljer att "Avbryta" utskriften i första läget. Om inte det fungerar borde jag som "Expert" kunna slippa att få varningstexten om att "utskriften avbryts" och då enbart behöva "avbryta" två ggr? Det är en skitsak men ändå irriterade när jag granskar mina texter många ggr under varje session.