handdator

Visa fullständig version : Kartan för fornfyndTom
2018-03-12, 11:01
Jag har sett att några rekommenderar en karta som tar upp fornfynd, och den skall vara mer detaljerad än andra kartor.
Nu hittar jag inte länken.
Någon som kan tipsa mig?

Phryxe
2018-03-12, 11:57
Tänker du på Lantmäteriets historiska kartor (http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/)?

Phryxe
2018-03-12, 12:03
Eller kanske Riksantikvarieämbetets fornsök (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html) ...

Tom
2018-03-12, 12:29
Tack, Phryxe! Riksantikvarieäm. är det.

Olle_Olsson
2018-03-12, 16:07
Karta för att hitta småorter och nuvarande sockengränser
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Kartan är egentligen till för att söka fornlämningar, och kartan kommer ifrån Lantmäteriet.
Men kartan är mycket detaljerad och på kartan kan man välja att se nuvarande Socken / Gård/Tomt-linjer (Fastighetsgränser), samt ”småorter” (Byar) som man inte finner på ”vanlig karta”.
Sökning av ort; tryck på ”Kartinställningar” i övre kanten och sen på ”Sök ort” och under ”Visa Ort” (där kommer orterna upp kommunvis i bokstavsordning)
Kartinställningar; Kartlager (klicka i rutan);
 Fastighetsgränser (tomtgränser och Bondgårds-gränser)
 Landskap (standard är länsgränserna)
 Socken (det är dagens sockengränser)

Tom
2018-03-12, 16:16
Tack, Olle!