handdator

Visa fullständig version : Sökning på datumm00707
2018-03-15, 15:45
En sökning på född ett visst datum, ger mig en söklista på alla inmatade personer.

m00707
2018-03-15, 15:48
Gör jag samma sökning i första fliken i personsök får jag en helt annan träffbild som heller inte stämmer

Christer
2018-03-19, 11:23
Jag kan tyvärr inte återskapa situationen. När jag söker på samma tidsintervall på född så får jag samma resultat.

m05185
2019-07-04, 16:28
Ny fråga men jag ville inte öppna ny tråd:
Går det att i Disgen 2019 söka på ett bestämt datum utan att ange årtalet, t.ex. om jag vill ha fram alla med en viss födelsedag oavsett födelseåret? Jag har försökt men inte lyckats och letat i handboken men inte funnit något.

Christer
2019-07-05, 08:07
Din specifika fråga med födelsedagslista finns med hjälp av funktionen Arkiv > Skriv ut utdrag > Födelsedag.
Vi har däremot ingen generell möjlighet att söka på en viss dag och månad oavsett år.