handdator

Visa fullständig version : HTML-export: Inställningar för ansedlarKrister
2018-03-25, 12:19
Enligt Disgens Hjälp skall det vara möjligt att ställa in ansedlar vid HTML-export. Det finns även ett fönster där man kan ställa in vilka notiser som skall finnas i ansedlarna, men det spelar ingen roll vilka notiser man anger för huvudperson och övriga personer. Det blir i alla fall notiserna för döpt, född, död, begravd och yrke. Levnadsbeskrivningens notiser visas dock i enlighet med inställningen.
Jag vill slippa yrkesnotiserna, eftersom jag, kanske felaktigt, har använt yrkesnotiser för att följa en persons liv och inte bara angivit det yrke som kan anses vara toppen på yrkeskarriären.

Krister
2018-06-10, 22:10
Har nu upptäckt att html-mallarna Disgen04, Disgen05 och Disgen06 fungerar enligt manualen, övriga ger fel resultat.

kah.lindman
2018-06-12, 15:19
Ett litet förtydligande angående text i ansedlarna efter att jag testat och kontrollerat html-mallarna: Vid html-exporten kan man till vis del styra det som exporteras genom dialogen som förekommer vid exporten. Man kan dock inte ändra på det som skrivs i själva ansedeln; för mallarna disgen01-disgen03 samt disgen07-disgen11 tas född/döpt, död/begravd och yrke alltid med medan för mallarna disgen04-disgen06 tas endast född/döpt och död/begravd med (precis som Krister anger). Om detta är ett fel eller ett medvetet val av utvecklarna är för mig oklart i dagsläget.

Det man kan styra avseende notiserna vid exporten gäller levnadsbeskrivningen, huvudpersonen (det som står i sidhuvudet) samt notiser gällande relation och barn.