handdator

Visa fullständig version : Sökning i socknar/församlingar som inte medföljer Disgen24573
2018-04-14, 14:57
Jag har nyligen uppdaterat från 8.2d
När jag matat in orter så har jag alltid använt det ortnamn som användes i källan vid den tidpunkt data avser, vilket jag anser vara korrekt.
Således heter tex Degerfors i Västerbotten Degerfors (AC) till 1967, därefter Vindeln (AC).
Dessa orter har importerats korrekt inklusive underliggande orter vid konvertering från 8.2 d
Men när jag söker på t.ex. Degerfors så får jag bara Degerfors (T)! Jag har förgäves sökt efter något index eller liknande att uppdatera. Sökningen fungerade korrekt i 8.2d.
Med vänlig hälsning
Per-Georg

Olle_Olsson
2018-04-14, 18:06
Använder du Disgens ortträd, d.v.s. klickar du på den "Gula-lampan", när du lägger till en ort

24573
2018-04-14, 19:19
Hej,
Jag har ju lagt in orter i Disgen 8.2 d som Disgen-orter och de är konverterade till Disgen 2016.
Jag har inte gjort något sedan importen till Disgen 2016, ska jag göra det?
Med vänlig hälsning
Per-Georg

Edgar
2018-04-14, 23:19
Jag har för mig att Vindelns Degerfors benämns Degerfors kbfd (AC) i det distribuerade ortsträdet till skillnad från Värmlands Degerfors (T).

24573
2018-04-15, 00:34
Det kallades bara Vindeln efter min konvertering, något Degerfors kbfd finns ej.
Mitt inlagda Degerfors finns i ortsträdet men går inte att söka på vilket är katastrofalt.
Under Vindel <kommun> står
Degerfors (AC) <Församling>
Vindeln <AC>
Åmsele (AC)
Med Vänlig Hälsning
Per-Georg

24573
2018-04-15, 00:36
PS
Lampan i högerkanten är tänd för orten Degerfors (AC) och refererar till rätt ställe i ortsträdet.
Men det (och andra fall) går inte att söka.
DS

24573
2018-04-15, 01:18
Degerfors kbfd är en del av Vindeln, ej detsamma som Degerfors församling till 1967.
Men det hör inte till problemet, alla tillagda församlingar finns med i ortsträdet men går inte att söka på.
Tex har jag Umeå Maria som ej går att söka på!

Edgar
2018-04-15, 07:23
OK. Det är uppenbart struligt med församlingar som ändrats, bytt namn etc. Men jag är inte så insatt i hur detta fungerar i Disgen. Du har, vad jag förstår, själv lagt in orter på församlingsnivå, t.ex. Umeå Maria. Vad som av programmet är definierat som församling verkar dock vara inkodat i det ortsträd, som distribueras med programmet. Bl.a. måste församlingen vara tilldelad en RSV-kod i programmet. Man kan själv lägga in orter på församlingsnivå och lägga in dem som ortstyp "Församling" och de kan fungera som församling i ortsträdet, men om du i fönstret "Redigera orter" söker på enbart församlingar, kommer de inte med. Ur programmets synpunkt är de alltså orter på församlingsnivå men ändå inte "riktiga" församlingar.
Jag hoppas att någon funktionär, som är insatt i församlingsproblematiken i Disgen, kan ta tag i tråden.

24573
2018-04-15, 08:35
Vad jag förstått kommer de församlingar som fanns 1995 med.
Nu forskar jag inte på 1995 utan jag håller på med släktforskning som omfattar tider både framåt och långt bakåt från 1995 och då måste ett släktforskningsprogram kunna hantera detta.
Bäst vore naturligtvis om alla historiska och nuvarande församlingar/socknar fanns med från början, annars måste man kunna lägga till och kunna söka på egna.
Det gick i 8.2.
Får väl gå tillbaks till 8.2, men har slösat både tid och pengar på en uppgradering.

24573
2018-04-15, 09:01
En liten rättelse, jag tog exemplet Degerfors (AC) direkt ur minnet och det blev lite fel.
Degerfors kommun och församling blev efter 1969 Vindeln kommun och församling.
Degerfors kbfd var 1924-61 namnet på ena delen av Degerfors församling, den andra var Åmsele.
Jag har något felaktigt gjort likhetstecken mellan Degerfors och Degerfors kbfd, något som är vanligt i källorna.
Skall helt korrekt heta Degerfors 1768-1924. Degerfors kbfd 1924-61, därefter Vindeln.

Så jag inte har spridit felaktig information!

Edgar
2018-04-15, 11:57
Jag förstår inte riktigt. Vilken sökning är det som fungerar i Disgen 8 men som inte fungerar i Disgen 2016?

Jag har testat båda versionerna och vad jag kan se fungerar de likadant. "Egna" församlingar, som man lagt in i ortsträdet på församlingsnivå, visas inte heller i Disgen 8 om man i fönstret "Redigera orter" markerar rutan "Alla församlingar". Däremot visas de om man markerar rutan "Alla orter", precis som i Disgen 2016.

Däremot kan man söka personer kopplade till "egna" församlingar när man söker med stora sökfunktionen, "kikaren", såväl i Disgen 8 som i Disgen 2016 (använd för säkerhets skull lampan i sökfunktionen för att markera ort i ortsträdet). Det är väl inte så att du har lagt in orter/församlingar som text, som inte finns i ortsträdet? Då kan det bli mer komplicerat.

24573
2018-04-15, 12:39
Hej Edgar,
Den "stora" sökfunktionen för personer fungerar när det gäller val av ort.
Däremot fungerar inte sökfunktionen för ort i t.ex. redigera orter eller då man ska lägga in ort i personnotis.
Alla orter är markerade.
Detta fungerar i 8.2 men inte i min 2016.
Naturligtvis har jag lagt in orterna som Disgen-orter, inte som text. Men jag har gjort detta i 8.2 och sedan konverterat till 2016. Fast test av att lägga in en församling i 2016 ger samma resultat, sökning efter församling fungerar inte heller i det fallet.
Med vänlig hälsning
Per-Georg

24573
2018-04-15, 14:38
Jag fortsätter trots allt med 2016, 8.2 har ingen framtid.
Får stega mig fram i ortsträdet till tillagd församling och ort då jag ska koppla en notis till den eller göra ett personsök med orten som sökvillkor.
Tar sin tid, men det går ju trots allt eftersom jag vet vilka orter som sökfunktionen för ort inte klarar.
Hoppas det löser sig till senare utgåvor.
Med Vänlig Hälsning
Per-Georg

Olle_Olsson
2018-04-15, 15:59
Så här ser det ut för mig i Disgen 2016.6 och även i Disgen 8.2d.
Degerfors (utan länsbeteckning = kommun)
Degerfors (T)
Degerfors kbfd (AC)
Adress i Degerfors (T) som jag själv lagt in
(Alla adresser under församlingen kommer med i denna sökning)

24573
2018-04-15, 16:09
Hej,
Intressant!
Adresser och orter i befintliga församlingar som kommer från 2016 har jag inget problem med heller.
Däremot saknar jag Degerfors kbfd (AC), något som jag nog tagit bort själv i 8.2
Degerfors (AC) har jag istället, och den kan jag inte söka på.
Jag lade själv in Degerfors kbfd (AC), och den går inte att söka på.
Det verkar som att inga församlingar man själv lägger in går att söka på.
Eftersom Degerfors kbfd (AC) tydligen normalt kommer med så undrar man om den går att återställa?

Löser i så fall detta fall, men inga andra problem med eget inlagda församlingar.
Med Vänlig Hälsning
Per-Georg

Edgar
2018-04-15, 16:20
Det är tydligen så, som jag skrev tidigare, att församlingar som man lagt in själv, "egna" församlingar, inte kommer med när man söker i fönstret "Redigera ort" eller i fönstret "Välj ort" (när man skall koppla en ort till en notis), om man vid den sökningen har valt alternativet "Alla församlingar". Men om man i stället i den sökningen markerar "Alla orter", kommer även "egna" församlingar med i sökresultatet. Det bör rimligtvis inte finnas allt för många orter med samma namn som den "egna" församlingen man söker, att det kan ställa till problem.

24573
2018-04-15, 16:44
Det funkade faktiskt nu om man satt alla orter!
Stort Tack alla!