handdator

Visa fullständig version : Vilka använder denna källa?akno
2018-05-13, 10:17
Det verkar inte fungera när det gäller vigselböcker. Om jag markerar en källa, högerklickar och söker användare får jag för det mesta noll svar, ibland kanske ett enstaka trots att källan innehåller fler. Direkt på källreferensen, noll på de jag kollat.

ingera
2018-05-13, 21:59
Kan bara hålla med.
Kollade några vigslar som jag först kollade i 8.2d som jag har kvar. Funkade felfritt. Får fram både gift och special notisen med källa.
I 2018 blev inte resultat helt tillfredställande. Många blir inget resultat alls trots källa med Volym , hänvisning med sida datum och AD länk.

Edgar
2018-05-13, 22:58
Ja, det verkar faktiskt som att Gift-notiser inte kommer med vid "Vilka använder denna källa?", se bifogade bilder. "Torp AI:14a Husförhör 1871-1880 s.104" är källa även i en Gift-notis, bild 1, men Gift-notisen finns inte med i listan över vilka som använder källan, bild 2.

Hans-Peter
2018-05-14, 23:40
Hej!

Tastade nyss på ett par vigslar i min databas.

Högerklickade på källan och fick fram vilka som använde den med vigsel angett.

Jag har inte lyckats återskapa felet här.

ingera
2018-05-15, 07:17
För mig funkar det inte alla vigslar.
Det verkar som vissa funkar vissa funkar inte.
Ser ingen skillnad på vilka som funkar och inte funkar.

Edgar
2018-05-15, 07:52
Jag har testat vidare och min slutsats är följande:
Gifte visas för källor där gifte är enda referensen till källan eller där gifte är den första referensen till källan. För källor där annat än gifte är första referensen till källan, visas inte gifte.

Testade först att referera enbart gifte till källan. Då visades giftet (bild 1). Därefter refererade jag två födelsenotiser till källan. Då visades såväl födslarna som giftet (bild 2).
Nytt test började med att först referera två födslar till källan. Födslarna visades mycket riktigt (bild 3). Därefter refererade jag giftet till källan (bild 4). Här kom felet: enbart de först refererade födelsenotiserna visades, INTE giftet (bild 5).

Jag lägger in felrapport (#5025).

ingera
2018-05-15, 08:47
Tack för att det är anmält.
Jag slutar nu upp med att använda denna funktion.

Torgny Larsson
2018-05-15, 10:07
Hej! Jag kan inte rekonstruera felet, hur jag än försöker. Behöver en säkerhetskopia från datamapp där felet uppträder.

Torgny Larsson
2018-05-15, 14:31
Vi har fått två datamappar och konstaterat att de nämnda felen finns där. Det går också i de databaserna att reproducera felet, alltså skapa giften med källor som inte kommer med i "Vilka använder källan". Jag har också konstaterat att i sökningar (t.ex. med kikaren) och utskrifter (t.ex. med källreferenser, eller utgående från källor) kommer källorna med korrekt. Samma i registerutdrag, det jag hunnit testa.
Problemet åtgärdas inte med nya funktionen "Kontrollera och rätta databasen", som man skulle tänka sig.
Däremot försvinner den felaktiga förhållandet om man överför hela databasen till en ny tom datamapp via XML (export till XML - import från XML - se handledningen).
Detta tyder på att det inte är något egentligt fel i själva datan i databasen, men någon fnurra som påverkar sökning "Vilka använder källan" och att den inte är känd tidigare.

OBS! XML ger nya identitetsnummer!!!!

Edgar
2018-05-15, 19:23
Eftersom XML-export/import ändrar ID-numren, är det ingen lösning för mig. Jag använder nämligen direktlänkar till en del ansedlar från mitt web-användarskal och eftersom ansedlarnas html-filnamn är knutet till ID-numret, kommer de länkarna inte att fungera längre. Hade tillräckligt med besvär att ändra efter konverteringen från Dg8.2 till Dg2016.

Jag hoppas att detta kan lösas på något annat sätt.

Edgar
2018-05-15, 19:49
XML-export/import hjälper inte.
Jag gjorde så med den datamapp, som jag tagit bilderna från tidigare, d.v.s. exporterade till XML och importerade XML till en ny, tom datamapp. Visserligen visades då giftesnotisen för den källa, som tidigare inte visat den, men när jag sedan gjorde om proceduren med en ny källa, d.v.s. först lade in referenser från födelsenotiser och sedan från giftesnotisen, visades INTE giftesnotisen i den nya källan. Felet uppträder alltså precis som tidigare även i den XML-konverterade datamappen. Däremot händer något via XML-överföringen, som korrigerar tidigare inlagda källor.

Torgny Larsson
2018-05-21, 08:02
Felet har hittats och kommer att vara rättat i nästa uppdatering.

ingera
2018-05-21, 08:07
Det tackar jag för.