handdator

Visa fullständig version : Sortering gemener / versaler html-exportdis08468
2018-05-21, 18:08
Hej!
Jag har börjat exporterar stora mängder personer med html-mall 7 i 2018. Jag upptäckte då att sorteringen i personlistan (och bokstavsgrupperna ovanför och nedanför personlistan) nu sorterar efternamn med inledande gemener separat EFTER "de vanliga" som nästan alltid börjar med en Versal. Exempelvis kommer De Geer / de Geer i den vanliga gruppen med "D.." medan de Geer kommer i separat grupp med "d..".
Det var inte så här i 2016 och tidigare. Skulle önska att kunna sortera oavsett gemen/versal begynnelsebokstav.

Kan man påverka det här, dvs sortera på gemener/versaler eller INTE?
/Anders

ollfa
2018-05-22, 10:48
Det är ett fel som vi hittat och som kommer att vara rättat till nästa uppdatering.

dis08468
2018-05-22, 11:47
OK, bra! Vi kommer att behöva göra en mycket stor html-export senast 15 juni för att lämna till massproduktion av USB-minnen. Antar att vi inte kan räkna med att ha en uppdatering tillgänglig då??
Alternativet är kanske då att återskapa en 2016 via gedcom enbart för html-produktion. Mall7.
/Anders

ollfa
2018-05-22, 12:44
Samma fel finns i Disgen 2016 så det är ingen lösning.

dis08468
2018-05-22, 13:38
Men när jag kör i min 2016.6 så blir det rätt, dvs "case insensitive"!