handdator

Visa fullständig version : Utländska orter i familjeöversiktenHans-Peter
2018-06-02, 23:56
Jag har en del av min släkt i Danmark, jag har därför lagt upp ett ortsträd även för Danmark. Helt enligt anvisningarna för Disgen 2018. D.v.s Övriga världen, världsdelar, Europa, Danmark

Under Danmark har jag sedan lagt in de danska amter (motsvarande svenska län) och härunder de olika församlingarna.

I notisen för händelsen, t.ex födelse, står korrekt socken, amt, land t.ex Örslev, Sorö amt, Danmark men i familjeöversikten står endast socknen. Vare sig amtet eller landet finns med.

Jag tycker nog att i alla fall amtet borde vara med på samma sät som det är för de svenska församlingarna, visserligen med den gamla bogstavbeteckningen, men dock med.

Det är ju så att precis som i Sverige "återanvänds" samma församlingsnamn flera gångar olika ställen i Danmark

Om man skall vara riktigt petig borde egentligen hela texten från notisen vara med, alltså som i exemplet ovan.

Det konstiga är att när det gäller USA kommer såväl stad som delstat och land med.

Än mera konstigt är att i Disgen 2016.6 kommer allt med för de danska orter.

Kan problemet vara att USA och delstaterna, om jag inte minns fel, var med i installationen av Disgen 2018 medan Danmark har jag själv fått lägga upp?

AlfChr
2018-06-03, 13:46
Legg Danmark inn på dypere nivå i ortstreet og lag oversiktene ut fra det.
F.eks.
--------------- (Rot)
--Verden
----Europa
------Nord-Europa
--------Danmark
----------Thisted (Amt)
------------Hindborg (Herred)
--------------Thisted

Da vil du få med Thisted, Hindborg, Thisted, Danmark med som stedsnavn

Er jo også omtalt i tidligere Diskulogen.

Ta backup, opprett nivåene til og med Nord-Europa, klikk på Danmark-noden, høyreklikk og velg Klipp ut, klikk på Nord-Europa og så velge Lim inn på neste nivå.

Så må du (dessverre) gå gjennom hvert stedsnavn og for stedsnavnet i kortversjon legg til et blankt tegn så ny streng for nytt stedsnavn skapes og fjern så det siste blanke tegnet.

Burde vært mulig å gjøre maskinelt, men forslag for det har blitt avvist.

Hans-Peter
2018-06-03, 17:11
Hej Alf!

Du skall ha tack för ditt svar med en möjlig lösning.

Men eftersom den lösning du beskriver för det första går emot vad det står i handledningen, och för det andra det bevisligen fungerade i Disgen 2016 med den struktur jag beskrev i mitt inlägg, måste det vara något som har gått snett antingen i konverteringen av databasen från Disgen 2016.6 till 2018 eller i själva den del av programmet som behandlar ortsträdet.

Jag vill därför fortfarande hävda att det är ett fel antingen i programmet eller i konverteringen.

Torgny Larsson
2018-06-03, 23:22
Hej H-P. Jag har sett andra rapporter även i Amerikanska orter att man inte får med den kompletta ortsnamnet (enligt ortträdet).

Hans-Peter
2018-06-04, 01:23
Hej H-P. Jag har sett andra rapporter även i Amerikanska orter att man inte får med den kompletta ortsnamnet (enligt ortträdet).

Är det felrapporterat i Redmine?

Eva Dahlberg
2018-06-04, 08:17
Hej Hans-Peter! Ja det är felrapporterat i april, #4951.
Hälsningar,
Eva

Torgny Larsson
2018-06-04, 11:21
Jag har nu testat Hans-Peters danska problem.
Det var (vad jag kunde se) bara i relationsrutan i Familjeöversikten i Dg2018 som det blev fel, bara socknen visades, däremot inte överliggande amt+land,
i det fall att han använt ortsträdet för giftas-notisen.
Har testat samma i testversionen för kommande uppdatering, och där är det rättat, så det blev korrekt.