handdator

Visa fullständig version : Hur skall man importera Disgendata så man får med Disgenorter och källor?Karl-Edvard Th
2011-04-05, 17:54
Jag har av en del medlemmar fått frågan hur man kan importera den del av släkten som en annan släkting har i sitt Disgen program så att man får med Disgen orterna och källhänvisningarna.:confused:

Karl-Edvard Th
2011-04-10, 22:15
ÄR DET INGEN SOM HAR NÅGON KOMMENTAR TILL DETTA. TYCKER ALLA DET DET ÄR OK

Christer
2011-04-11, 00:36
Hur har du tänkt dig att det skulle fungera?

Karl-Edvard Th
2011-04-12, 10:40
Hej Christer, är det ditt sätt att svara att det inte finns någon support för att exportera/importera ett komplett material.

När man skapar nya funktioner i ett program så är det viktigt att man ser till att dom fungera i alla delar av programmet.

Man skall i detta fall kunna exportera ett koplett material som innehåller allt vad man har inlagt i sitt material, t.ex. både disgenorter och källor.
Vid importen skall Disgenorterna läggas in i ortsdatabasen under den församling där de hör hemma. Sedan ska man kunna välja om man också vill koppla en ort till en redan befintlig ort, om namnet och lokation är identisk, eller lägga in den som ny ort under den församling den tillhör.

Samma sak när det gäller käll trädet. Här skall all information exporteras, d.v.s alla grupper, källor och hänvisningar. Sedan skall man som vid Gedcom import kunna välja om man vill lägga in allt under en egen grupp med den struktur det hade vid exporten eller om det redan finns motsvarande grupper lägga in källorna där. Dessutom skall en hänvisning bara läggas in en gång och alla notiser som referarar till den skall kopplas dit. Inte som Gedcom importen gör, en ny hänvisning skapas för varje notis. Jag har fått in ett exempel från en medlem där 43 personer med en eller flera notiser refererade till en och samma hänvisning men alla dessa hänvisningarna skapas separat i käll trädet. Så ska det inte se ut.

Christer
2011-04-12, 15:33
Mitt sätt att svara ska du bara tolka som att jag ville veta vilka förväntningar du hade på funktionaliteten. Både orter och källor importeras från Gedcom och placeras så att du kan göra det du beskriver i steg två efter importen. Såvitt jag kan förstå iallfall. Men de multipla hänvisningarna tycker jag att du ska felrapportera.

Karl-Edvard Th
2011-04-12, 19:07
Hur gör Du Christer när Du får Gedcom importen att lägga in Disgenortena på plats i ortsdatabasen?

Vad jag efterlyser är att Disgen´s egna programdelar import/export i textformat skall fungera på ett acceptabelt sätt.

Christer
2011-04-12, 19:55
I steg två, som jag nämner ovan, kan du välja under "Verktyg", "Konvertera till Disgen-orter" och åstadkomma det du är ute efter.

Christina
2011-04-12, 20:26
Svårigheterna vid import är flera som jag ser det.
Dels beror det på vilket program du exporterat till och hur informationen där hanteras av Gedcom, så det handlar inte enbart om att det är Disgenprogrammet som inte gör som man önskar.
Eftersom det finns en uppsjö av nya registreringsprogram så är det inte så konstigt att det finns saker som behöver förbättras från båda håll.
Det vore optimalt om det gick smärtfritt att importera material från ett annat program och orter och källor hamnar rätt och skrivs på ett korrekt sätt. Mitt eget Disgen material ser inte ut som jag önskar i det fallet, och jag tror att det finns lika många strukturer på ett källträd och ortsregistret som det finns släktforskare. Den stora fördelen med att använda framförallt ortsträdet är att det blir mycket översiktligt vid en export till en htlm sida på Internet.
Det ortsträdet går utmärkt att ha som en enkel sökväg när man sitter och arbetar i programmet.

Karl-Edvard Th
2011-04-12, 21:54
Det är givet att olika program ser olika ut i sin konstruktion och att det därför kan vara svårt att byta material mellan programmen.

Men det minsta man kan begära är att ett och samma program skall kunna exportera/importera sitt material mellan sina användare. Om vi sedan har olika struktur på våra källträd så att det inte är möjligt att program mässigt lägga ihop dem så ska man i varje fall kunna exportera/importera källträdet i oförändrat skick och kanske sedan redigera. Detta kanske också skulle ge mej nya idé'er om hur källträdet kan se ut.

Att som Christer föreslår importera materialet med hjälp av Gedcom och sedan vara tvungen att köra en konvertering av orterna visar verkligen på vilka svagheter vi har i programmet.

Christer
2011-04-12, 23:21
Mitt fel, jag läste Gedcom i ett av dina tidigare inlägg. Men min fråga om hur du tänkte dig att det skulle fungera grunderar sig på följande funderingar.
För mig är det fullständigt otänkbart att importera någon annans Disgen-orter rakt in i mina egna Disgen-orter med automatik och utan handpåläggning och beslut inför varje enskild ort. Det personliga ställningstagandet är ju vad som erbjuds genom funktionen "Konvertera till Disgen-orter".

Karl-Edvard Th
2011-04-13, 14:08
Som jag skrev tidigare så bör man få möjligheten att välja att inte koppla orterna till ortsdatabasen eller lägga in dem under den församlig dom kommer ifrån. Om en ort är identisk med den ort som redan finns i ortsdatabasen borde det inte vara något problem att koppla den till den befintliga orten. Sedan är det ju inget som hindrar att man får en logg som visar var och hur orterna importerats. Skulle det bli tveksamheter om någon ort så är det väl inget som hindrar att man får en fråga på samma sätt som när man konverterar Disgen-orter.

Vore intressant att höra övrigas synpunkter om detta är en funktion vi saknar.

Ingmar Berthelsen
2011-04-16, 20:02
I mitt DISGEN har jag byggt ut ortdatabasen rätt mycket. Och jag tycker att Christers förslag verkar rimligt. Man måste använda sig av en omfattande handpåläggning! När jag har tagit emot andras databaser har jag alltid hanterat dem som separata flockar. Då kan jag lätt bläddra igenom och skriva på mitt sätt i min databas.

Karl-Edvard Th
2011-04-16, 21:25
I mitt DISGEN har jag byggt ut ortdatabasen rätt mycket. Och jag tycker att Christers förslag verkar rimligt. Man måste använda sig av en omfattande handpåläggning! När jag har tagit emot andras databaser har jag alltid hanterat dem som separata flockar. Då kan jag lätt bläddra igenom och skriva på mitt sätt i min databas.

Men hur gör vi med källorna då?

Karl-Edvard Th
2011-04-18, 22:02
Hej Ingmar, Min kommentar var lite för snabb och onyanserad.

Men jag håller med dej att man inte alltid vill importera och blanda andras material. Men i sådana fall brukar jag alltid, och även rekommendera medlemmar som hör av sig, att skapa en ny datamapp och läs ner säkerhetskopian där för att sedan testa resultatet av importen, natuligtvis i en egen mapp.
Har man nu materialet i en egen mapp kanske det inte är så svårt att korrigera de orter som inte passar in.

Men mitt förslag är att det skall finnas möjlighet att välja att importera orter eller inte. Kanske att man i de fall där liknande orter finns att man får en fråga om den skall importeras eller ej. Sedan den andra viktiga delen att Disgen skall kunna exportera/importera sitt eget material är att få en export/import av källorna med överliggande grupper. Vi skall kunna använda de finneser som finns i programmet även vid exporter och importer mellan användare.