handdator

Visa fullständig version : Hantering av flera källhänvisningar i DISBYT-utdragdis50070
2018-07-29, 20:45
Har noterat att jag i Disbyt får endast ** som beskrivning av uppgiftens kvalitet, tex födelsedatum. Detta trots att jag borde få ****, då jag har en källhänvisning med uppgift om såväl församling, volym som sidhänvisning.
Efter att ha tittat hur det ser ut i Disbytutdraget så tror jag mig ha förstått att om man anger flera källor så tar DISGEN i utdraget med endast ett, och det kan då bli en källa utan volyms- och siduppgifter.

Själv har jag valt att alltid dokumenterat hur jag stegvis har fått uppgifter om en viss person, det kan vara först muntlig uppgift kanske bara namn, som jag sedan kollat i Sv. Dödbok och fått födelsedatum och sedan kunnat verifiera i födelseboken. Jag vill ha kvar dessa uppgifter i min databas, men har gjort så att jag i källhänvisningen lagt den mest säkra källan, tex födelseboken högst upp.
Men nu verkar det som DIsGEN vid utdrag bara tar med den nedersta, och alltså den mest oprecisa uppgiften som lett mig på spåren. Ofta nog har jag som sådan angivit "tips från DISBYT" för att veta var jag ursprungligen fått en ledtråd. Har inte i några manualer kunnat se att man borde ha gjort på annat sätt, tex sätta mest signifikanta uppgiften sist i en lista med källhänvisningar.
Eller är det något annat jag gör fel?

GunnarBer
2018-08-02, 11:00
Det finns en del utestående problem med källhanteringen och Disbyt, och detta torde vara en ny variant, som får hanteras när GEDCOM biten i Disgen uppdateras

AlfChr
2018-08-03, 12:36
Er dette med data i Disgen 8.2?
I Disgen 2016 og 2018 aksepteres vel bare en fødselsnotis. Der bør vel de mer upresise notisene heller registreres som Spesial og med ledetekst 'Født' og med kommentar om hvorfor man har registrert samme begivenhet flere ganger?

Torgny Larsson
2018-08-03, 12:42
Alf du har missförstått. Frågan gäller om man har flera källreferensen i en notis, Hur det hanteras vid export till Dosbyt?