handdator

Visa fullständig version : Utdrag - inbyggda hjälptexten ofullständig?m05143
2018-08-30, 15:12
När jag söker om hjälp för funktionen Utdrag (ej Disbyt) saknas uppgift om hur man hittar den under menyn Arkiv

Christer
2018-09-03, 11:15
Den finns i Disgen 2018 under Arkiv > Skriv ut utdrag. Se även https://www.dis.se/registerutdrag

m05143
2018-09-03, 11:33
Tack för det. Borde jag hittat på egen hand!!
Men hur är det med sökfunktionen för Handledningen?
Söker den i rubriken enbart eller är alla ord i texten sökbar?

Christer
2018-09-04, 07:45
Det finns en algoritm som viktar träffarna beroende på om de är i rubrik, ingress eller text för att styra i vilken ordning de visas.