handdator

Visa fullständig version : Guiderna är för långa - numrera olika avsnittm05143
2018-09-14, 16:49
Guiderna är för långa - numrera olika avsnitt

I 2018 har det tillkommit flera Guider. Bra så. En del av dem är dock mycket långa och går inte att överblicka.

Jag föreslår att de olika avsnitten förses med en numrering.

Skall försöka att exemplifiera med guiden Sammankoppla personer med dra och släpp.

Nedan har jag plockat fram alla blåfärgade rubriker:
1.Inledning ....
2. Lägg barnet på rätt plats i barnkullen
3. Koppla en centrumperson som barn i en barnkull
4. Koppla en centrumperson som partner i en relation
5. Koppling av partners med varsin barnkull
6. Koppling av centrumperson som fadder till ett fadderbarn. Nytt från Disgen 2018.
7. Ge barnet en föräldrarelation till - nytt Disgen 2018. (Denna bit är mycket lång och skulle nog må bra av att delas upp i sin tur, typ 7.1, 7.2 osv.
8. Kontroller
9. Andra kopplingar