handdator

Visa fullständig version : DNA - speciell notis i DG 2018 eller bara urskriftsmallar?m05143
2018-09-23, 11:56
Måste jag lägga in DNA-data för att utskriftsmallarna skall funka?

Olle_Olsson
2018-09-23, 20:05
Man kan inte lägga in utfallet av DNA-test i Disgen.
Men i Disgen finns hjälpmedel, via utskrift ; DNA-tavla för X-match
- Finns nu som en inställning i komprimerad antavla
- Nya mallar STD A4 X-match och STD A3 X-match

Läs även;
https://www.dis.se/dnaforskning-med-disgen