handdator

Visa fullständig version : Handledningen -tydligare om vilken version som en guide avserm05143
2018-10-22, 13:24
Lite svårt att placera detta inlägg på rätt ställe. Önskemålet gäller Handledningen i allmänhet. Jag vill påpeka en sak som gäller alla guider.

I början står datum och författare. T ex feb 2016. Men bläddrar med ned så dyker det upp en bild om hur man bygger stamtavlor (https://www.dis.se/bygga-stamtavla). Under den står "Ny dialog i Disgen 2018". Intressant, men vilseledande med avseende datumet överst.

Jag tycker att det i början av guiden i stället skall stå Feb 2016, gäller även 2018

m05143
2018-10-22, 18:11
Föreslår att diskussioner och förslag till Handledningen får en egen Rubrik på hög nivå.Handledningen är mycket värdefull och rekommenderas verkligen för ALLA.
Något som är bra kan bli ännu bättre med Forum-läsarnas samlade kunskaper och idéer!