handdator

Visa fullständig version : Vid Sök orter syns ej kommunTom
2018-10-24, 09:50
När jag vill söka efter en församling med hjälp av sökfunktionen så syns var församlingen finns i kommun etc.
Men när jag för in det i personens uppgifter syns bara församling med länsbokstav.
Jag skulle vilja att vid överförandet från Sök till personen skall aven kommunen anges i personens uppgifter. Att hålla reda p var alla församlingar ligger i vilken kommun är ogörligt och man måste leta upp det på annat ställe, t ex måste man koppla upp sig till ortträdet.
Alltså: Visa både kommun och församling och länsbokstav.

Christer
2018-10-25, 11:39
Jag har skapat ett förbättringsförslag (#5336)

Tom
2018-10-26, 14:13
Tack för det!