handdator

Visa fullständig version : Information om nya uppdateringar behöver bli mer detaljeradm05143
2018-11-08, 17:47
Läser i Diskulogen 122 på sidan 3 där vår ordförande skriver i 3:e stycket nedifrån: "Tanken är alltså att komma med uppdateringar oftare och med mindre innehåll så att det inte blir så mycket besvär att hålla sig uppdaterad".
Alldeles utmärkt! Min situation är kanske lite speciell. Jag håller grundkurser för DIS-ÖST. Jag har gjort ett kompendium på ca 100 sidor. Det behöver alltså hållas ajour vartefter.

Då är det ju bra att få listor över felrättningar och ny funktionalitet. Men jag tycker att dessa listor måste var mycket mer detaljerade! Större förändringar klarar jag av, men de som kanske bara innebär att en klickbar funktion byter namn eller att en skärmbild förändras måste komma med i listan.

Christer
2018-11-12, 08:13
Har du testat att göra ett urval i Redmine för att se detaljerna?