handdator

Visa fullständig version : Export av orter för import i annan databasdis08468
2018-11-30, 13:50
Vi har redigerat och städat upp i Land = Norge i en Disgen 2018.2 och sedan exporterat dessa orter för import i en annan Disgen 2018.2.
Importen ("från annan databas") misslyckas och får felmeddelandet: "Fel i importfilen för orten Norge (NO): Refererad ort saknas".
Vad kan det bero på?