handdator

Visa fullständig version : Exportera orter hierarkisktm19780
2018-12-01, 13:20
I en viss socken har jag många ortsnamn. Där är det svårt att veta vilka torp som hörde till vissa gårdar, vilka gårdar som hörde till vissa byar mm. Jag har dem nu förmodligen lite huller om buller. Jag avser att rådfråga en släktforskare som bor i den aktuella socknen. För detta vill jag göra en utskrift på orterna där med min nuvarande, troligen felaktiga, hierarki. Denna utskrift, som endast bör omfatta orter och alltså vara helt fri från personnamn och släktforskning, tänker jag sedan skicka som pappersbrev eller med e-post till nämnd "inföding". Hur åstadkommer jag en sådan utskrift från Disgen 2018.2?

Olle_Olsson
2018-12-01, 18:20
Om ”Infödingen” har Disgen 2018, så kan du göra en export i Redigera/ Orter/ välj församling, och sen högerklick ”Exportera orter” och välj sen ”...annan databas..” + ”den valda orten och alla orter under den”. Detta blir då en zip-fil, som du sänder via mejl, och som ”Infödingen” lägger in i en ny och tom databas (för att inte störa hans forskning).


Alternativt förslag, om du kan hantera Excel;
Att du går till Sök personer / Nollställ / klicka på lampan om du har använder Disgenorter, eller skriv in orten och kryssa för underliggande Disgenorter.
klicka på Sök - nu har du en söklista på alla personer som har ”orten” (Född-& Död-& Notis).
i Söklistan, högerklick och välj ” Exportera söklistan till Excel”, och i Excelfilen har du nu alla personer som har de sökta ”orterna”.
Personerna /född / Död -kan du nu ta bort och kvar är alla orterna.

m19780
2018-12-01, 19:14
Tack för dina förslag!
Jag vill inte gärna tvinga "infödingen" att fibbla med Disgen 2018 och dess databas, som hen eventuellt kan ha, och har därför provat ditt alternativa förslag med Excel. Men nackdelen med detta är att många personer tillbringat endast något skede i livet i den aktuella socknen, men fötts, arbetat, vigts eller dött i andra socknar. Många ovidkommande orter kommer med och det blir inte så välstrukturerat som jag vill för att få "infödingen" att granska det.

m19780
2018-12-01, 19:25
Jag vill för tydlighets skull ha en utskrift ungefär som det ser ut för en socken i Disgens ”Redigera orter".
Är detta möjligt och, i så fall, hur gör man?

Olle_Olsson
2018-12-02, 17:13
Utskrift blir nog svårt att hantera, men så här kan du göra;
Öppna kartan, till vänster har du kartans Orter, här kan du använda ”Skärmklippverktyget” för att få en bild.
I mitt exempel för Rödöns socken/Församling/Distrikt i Jämtland (där har jag de flesta gårdarna).
och här jag jag lagt in 3 olika del-bilder i samma bild (med Paint).
(Du kan sen döpa bild-filerna så att man förstår sammanhanget)

m19780
2018-12-02, 20:35
Ditt senaste förslag kan nog fungera. Jag skall prova.
Men synd att det inte finns en särskild funktion i Disgen för utskrifter av denna art.