handdator

Visa fullständig version : Flaggning av tilltalsnamn i HTML-export är inte konsekvent.pompe
2018-12-08, 14:49
Jag använder den föreslagna standarden med en * efter det tilltalsnamn (ex v Gotte*) som är det mest använda. Då visas namnet i vissa sammanhang, ex v HTML-export, understruket och asterisken döljs. Beroende på utrymme undertrycks även de andra namnen. En alldeles utmärkt funktion.
Men om det första tilltalsnamnet förses med * fungerar det inte. Namnet blir inte understruket och asterisken visas.
Det är DIS 2018:2 och dess HTML-export det gäller.
Eftersom jag genererar om HTML-exporten nästan lika ofta som säkerhetskopieringen så har jag inte någon gammal version att verifiera mot. (Säkerhetskopiorna spar jag dock :))

Olle_Olsson
2018-12-08, 19:04
Så här fungerar det för mig;
Jag registrerar; Olof* Birger Olsson
Så här ser det ut i HTML och Utskrift; Olof Birger Olsson

Edgar
2018-12-08, 21:51
Nils, jag har också Disgen 2018.2, men har inte det problemet. Även om första namnet har asterisk, visas det korrekt i HTML-exporten, se bild. (Jag har en HTML-mall som visar tilltalsnamnet i kursiv stil). Det måste vara något specifikt i din installation eller databas som gör att du har problemet. Kolla om inte en fadder kan hjälpa dig.

pompe
2018-12-08, 22:48
Det blir nog att gräva i installationen för jag insåg just att i vissa fall så blir det rätt! Skall försöka hitta vad som skiljer dessa personer åt. Vid en hastig kontroll verkar det vara att för de som inte fungerar används den nya utökade funktionen med "flera namn".
Mycket konstigt men bra att veta att det är lokalt och inte ett allmänt 2018:2-fel.

pompe
2018-12-09, 09:49
Efter ytterligare tester så kan det nog vara en bug i 2018:2. Eller rättare, en konsekvens av 2 olika inmatningsmetoder.

2 stycken användare, den ena blir rätt, den andra fungerar inte. Exemplen som bifogas är
1) Erik Gustaf Karlsson (EGK) - Korrekt - Standard vy
Notera att * visas
2) Erik Gustaf Karlsson - Korrekt - Utökad vy
Notera att * INTE visas
3) Ulla Margareta Karlsson (UMK) - Felaktig - Utökad vy
Notera att * visas.

Först trodde jag att det kunde beror på att UMK innehöll datum och käll-anteckning om ett efternamnsbyte. Men när jag tog bort det eller lade till det på EGK så innebar det ingen ändring, dvs den posten visades fortsatt på samma vis.

MEN, det visar sig göra skillnad om jag lägger till * i förnamnet på den utökade vyn eller på standard! Så problemet är direkt kopplat till hur jag registrerade dessa personer och i vilken vy då eller i efterhand lade till *. Om sedan skillnaden beror på min lokala installation eller på en systembug, det får nog någon fadder hjälpa mig reda ut.

En liten knepighet är att för de med tillagd namn-information så kan jag inte komma åt "standard-vyn". Ett dubbel-klick på en namnrad beter sig ju olika om det finns någon tilläggsinformation i form av datum, källa eller kommentar jämfört med om dylikt saknas. Nog rätt tänkt ur handhavandesynpunkt för de flesta men just nu lite besvärande för mig. Går ju dock att komma runt.

pompe
2018-12-09, 09:52
Inser just som jag skickat föregående att en väsentlig skillnad är om det är "Tillnamn" eller "Förnamn" som används. En skillnad jag inte lagt märke till förrän jag i efterhand granskade de upplagda bilderna.
Så alternativet "tilltalsnamn" maskerar * men visar det korrekt på export. Vilket ju är besvärande logiskt.
Det där med hemmablindhet...

Edgar
2018-12-09, 13:49
Tilltalsnamn anges antingen i Stardardvy med en asterisk * efter förnamnet eller i Utökad vy med namntypen Tilltalsnamn. I det senare fallet skall man inte lägga in en asterisk efter namnet, om man gör så blir asterisken en del av namnet, se bild med HTML-export. Visas t.ex. i FÖ med dubbla asterisker.

pompe
2018-12-09, 14:11
Vad jag för vissa personer gjort var att i den utökade vyn lägga till en * på ett förnamn, alltså inte ett namn av typen tilltalsnamn. Då ser det rätt ut på den vanliga personbilden men det blir ingen särskild markering vid export till html.
Om man lägger till asterisk i standardvyn och sedan byter till Utökad vy så känner programmet helt korrekt av detta och byter automatiskt typ till "Tilltalsnamn".