handdator

Visa fullständig version : Sökning med flaggor fungerar inte som jag trottdis46618
2018-12-26, 19:46
Kanske mer troligt att jag missförstår hur det skall fungera dock.

Använder Sök Personer (kikaren)
Nollställer först.
Jag förstår inte vad markeringen "Tag med personer med dessa flaggor" är till för. Om den inte är markerad kan jag inte editera i flagg fliken. Så jag kryssar i den.
Efter det så väljer jag någon/några flaggor via "pil" funktionen i flaggor.
När jag använder flaggor så verkar dom inte tas med i sök kriteriet!! Jag får med personer oavsett om flaggan finns på dessa personer eller inte.
Har jag missförstått flagg funktionen i sök?

Sedan 2 konstiga GUI beteenden.
1) Om jag har i en tidigare sök valt någon flagga och nu i denna nya sök vill ta bort den så kan man inte välja denna flagga i valda kolumnen. Man måste då först markera någon flagga i välja bland. Först då kan man sedan välja något i valda och sedan använda pilen för att ta bort flaggan från valda.
2) Om man i en andra sökning avmarkerar "Tag med personer med dessa flaggor" och sedan i en ytterligare sökning så är flaggor ändå kursivt. Här kan jag förstås missuppfattat hur den funktion skall tolkas.

Edgar
2018-12-27, 08:40
Det primära vid sökning med flaggor är kryssrutan "Tag med personer med valda flaggor". Den kan användas för att enkelt växla mellan att ha med flaggor i sökningen eller inte.
Om den rutan INTE ÄR MARKERAD, har det ingen betydelse vilka flaggor som är valda, flaggorna påverkar inte alls sökningen. Då är det inte heller meningsfullt att ändra vilka flaggor som är valda så därför är den möjligheten då blockerad.
Om den rutan ÄR MARKERAD, påverkar de valda flaggorna sökningen och man kan då också välja vilka flaggor som skall tas hänsyn till. Vid sökningen måste man också ta hänsyn till vilket av valen "alla valda flaggor" eller "någon av dessa valda flaggor" som är markerat när man bedömer resultatet. I det första fallet måste en person ha ALLA valda flaggor (flagga1 OCH flagga2 OCH flagga3) för att tas med, i det andra fallet räcker det att en person har någon av de valda flaggorna (flagga1 ELLER flagga2 ELLER flagga3) för att tas med.
Vad jag kan se, är det så det fungerar. Det är möjligt att du har missuppfattat något i den logiken.

dis46618
2018-12-27, 10:57
Tackar.
Det var som jag misstänkte, något fel som jag gjorde. Det fungerar utmärkt nu. Men …..
Nu ser jag felet tror jag.

Jag har 2 stycken "Flaggor" flikar till vänster (även 2 stycken "Fler Villkor". Den övre fungerar men den undre måste vara något fel.(Det var den som jag använde först).
Jag har gjort en avbild av menyn.


PS. GUI fel 1) finns inte heller. Dock 2) Men detta kan nog ses som ett konstigt läge ändå.

Olle_Olsson
2018-12-27, 11:14
De övre ”Fler villkor” och ”Flaggor”, gäller för "Personsök". De nedre ”Fler villkor” och ”Flaggor” gäller för ”Relaterade”,
Använda relaterade;
Ex-vis;. om du i övre söker en person som heter Olof, och du vet att hans fru heter Olga, kan du i ”Relaterade” skriva in Olga och dessutom får du välja relationssökningstyp; i scrollisten väljer du ”Partner”