handdator

Visa fullständig version : Sökning för ansedeldis46618
2019-01-03, 17:35
Kan man göra en sökning förperson så att man får med alla som tillhör dess ansedel?

Olle_Olsson
2019-01-03, 22:39
Huvudpersonen + föräldrar + barn ingår i Ansedeln.
Utskrift ansedel i Disgen.
Klicka på ”Utskrift” välj Ansedel >>Fortsätt.
Nu kommer du till själva ”Utskriftssidan” och får välja ”Inställningsmall”, och nedanför till höger finns ”Direktval” och där ser du vad som ingår i utskriften, (om du byter Inställningsmall, så ser du skillnaden här).
Välj Inställningsmall; (ex-vis ” STD Fin text Porträtt”), prova dig fram.

I högermarginalen finns ”Inställningar” (under ?Hjälp) för själva utskriften, och där finns;
/Direktval / För ansedeln/ Övrigt/ Sidans utformning/.
DIREKTVAL: välj vad du vill ha med ”Skriv ut i samband med texten”;
kryssa för ”Personidentitet” (Id-numret) om du vill ha det med. (det som är “gråat”, kan inte väljas).
FÖR ANSEDELN/Innehåll; Välj notiser för; Här ska du ”flytta text” över till rutan ”Valda”
Klicka på Huvudpersonen; de Notiser som du vill ska vara med vid utskriften flyttas över till ”Valda”.
Sen gör du likadant för de övriga; Levnadsbeskrivning/ Barn/ Föräldrar/ Ingifta/ Relationer.
Och till höger har du några ”kryssrutor” för ”ta med ...”.
FÖR ANSEDELN/Utseende; Här har du möjlighet att välja….
FÖR ANSEDELN/Stilar; Här kan du ändra standard-inställningarna.
ÖVRIGT/ Här får du välja, vart; Fotnoter / Anteckningar / Källor / Stilar (för Fotnoter & Anteckningar)
SIDANS UTFORMNING: Format/marginaler, sidhuvud, sidfot & stilar
Standard för Format är; Uppe-10, Nere-12, Vänster-12, Höger-12 mm

När du är klar, klicka på OK, och då kommer sidan med ”Sidhuvud & Sidfot” upp och du kan skriva in text.
Och i nästa steg; klicka på ”GRANSKA”, om det ser bra ut kan du fortsätta med att skriva ut.
Tips; När du tycker att utskriften blev bra = gå tillbaka och ”Spara mall (knappen finns under Hjälp), och döp mallen till något som du kommer ihåg.

dis46618
2019-01-04, 11:16
Tack

Jag vill även skapa en sida med HTML export. Då finns inte dessa specifika möjligheterna. Inte heller om man vill skapa en GEDCOM fil.
En lösning som jag då tänkte mig vore att man kan sätta flaggor på dom personer som ingår i en viss persons ansedel. Flaggorna skulle man sätta via en söklista om man då i SÖK personer på något sätt kan till en sådan sökning.
Kanske lite omständligt. Finns det kanske andra lösningar?

Olle_Olsson
2019-01-04, 13:17
Vid en Gedcom-export, kan man välja att bara ta med de personer som man vill ha med, ex-vis göra en antavla, sen högerklick och välj ” Skapa söklista med personerna i tavlan” Verktyg/ Exportera personer, och i denna Söklista kan man ta bort personer som man inte vill ha med.
Läs mera https://www.dis.se/gedcom-export
Jag testade med Antavla 3 generationer; 15 personer, och det blev 15 personer i Gedcom-exporten, samt de bilder/porträtt som fanns för personerna.

Vid HTML-export (med samma söklista) så kommer även anhöriga till personerna i söklistan med
Med samma söklista fick jag 56 personer i HTML-exporten.
Läs mera https://www.dis.se/html-export

Läs även;
https://forum.dis.se/vb/showthread.php/1605-%C3%96nskad-option-vid-HTML-export

dis46618
2019-01-05, 16:18
Hmm….. jag förstår nog inte riktigt

I GEDCOM export finns inget att klicka in som heter antavla, men det kanske inte är så du menar dock. Jag tolkar det som att jag i GEDCOM export skall använda en söklista, men hur skapar jag denna söklista som jag då enbart vill ha personer som tillhör en ansedel? Jag hittar inget som med ” Skapa söklista med personerna i tavlan”, var hittar jag det?

Olle_Olsson
2019-01-05, 17:36
Jag testade med Antavla 3 generationer; 15 personer, och det blev 15 personer i Gedcom-exporten, samt de bilder/porträtt som fanns för personerna.
MEN, bilderna/Porträtten följer inte med Gedcomfilen, utan bilderna hamnar i den mapp där man sparar Gedcom-filen.

dis46618
2019-01-05, 22:26
Nu inser jag mitt fel.

Det är ANTAVLA jag menar och inte ansedel

Det jag vil göra är att i HTML (och GECOM) få detta med personerna som är en del av antavlan som då börjar med en viss person. Jag vill inte t.ex. inte få med mammas syster.