handdator

Visa fullständig version : Hur ange källor i notiserna Text resp. Extra textm19780
2019-01-16, 16:39
Hej!

Har använt Disgen i drygt 15 år och nu Disgen 2018. Trots detta nödgas jag ställa en generande elementär fråga.

Texter som nedanstående exempel och hundratals andra, åtskilliga med mera omfattande textmassa, brukar jag placera i notisen text eller extra text:

"Köpstaden brukades under året efter Sven Ingemundssons död av änkan, men redan 1645 hade Olof Svensson med hustru övertagit hemmanet. I mantalslängderna förekommer de ända till 1686, men från 1662 fanns …. övertogs av sonen Sven Olofsson."
[Lektor Folke Petersson: Madesjö sockens historia II sid xy]

Jag har alltså inte funnit någon vettigare placering för källhänvisningen än att (inom hakparanteser)avsluta texten med den. Det innebär dock att jag i olika utskrifter inte kan utesluta källan. Men eftersom det inte ens i Disgen 2018.2 finns en särskild ruta för källhänvisningar till textnotiser (som för nästa alla andra notiser) börjar jag undra om jag hanterar detta fel. Hur bör man göra? Vad har konstruktörerna av Disgen tänkt sig?

Torgny Larsson
2019-01-17, 20:29
Jag tycker det är självklart att man har källor till allt man registrerar. Använd Special-notisen, där du fritt kan ange notiserna namn, och skriv texten i fältet Anteckning (eller i fältet fotnot om du vill ha texten som fotnot). Special har både ort och källa. Om du dessutom använder källhänvisning kan du där både registrera en länk till AD eller SVAR och där ange texten, som ett citat ur källan. Fast då kommer utskriften på annat ställe.