handdator

Visa fullständig version : bakgrundsfärg i rutorm18094
2019-02-07, 11:13
Synpunkt från Jan Graab: " noterar till min ledsnad, att man inte kan påverka
färgsättningen på skärmens bakgrund såsom man kunde i DISGEN 2.

Där gjorde Ingvar Kärrdahl – salig i åminnelse – och jag en ”vetenskaplig”
utredning beträffande bästa ergonomiska färgsättning.
Enligt den är nuvarande aktiv ruta med svart på gult rätt hygglig – även om
jag skulle önska NÅGOT mörkare gult.
Icke aktiva rutor med svart text på grå botten är ur ergonomisk synpunkt
rent jämmerliga. De är rent ut sagt svårlästa.

Min förhoppning är, att programmakarna funderar ett varv till på färgsättningen."

kallstrand
2020-11-05, 15:10
Synpunkt från Jan Graab: " noterar till min ledsnad, att man inte kan påverka
färgsättningen på skärmens bakgrund såsom man kunde i DISGEN 2.

Där gjorde Ingvar Kärrdahl – salig i åminnelse – och jag en ”vetenskaplig”
utredning beträffande bästa ergonomiska färgsättning.
Enligt den är nuvarande aktiv ruta med svart på gult rätt hygglig – även om
jag skulle önska NÅGOT mörkare gult.
Icke aktiva rutor med svart text på grå botten är ur ergonomisk synpunkt
rent jämmerliga. De är rent ut sagt svårlästa.

Min förhoppning är, att programmakarna funderar ett varv till på färgsättningen."

Som tidigare verksam inom grafiska branschen, har jag en gång lärt mig att den kombinationen av gult och svart som Du anger ger bäst läsbarhet.
Jag efterlyser också möjligheten från 8:an att kunna påverka text- och bakgrundsfärg.