handdator

Visa fullständig version : Användning av joker-tecken behöver klargörasM04581
2019-02-26, 13:47
Utifrån flera fall av felrapporter (även egen), så verkar det finnas behov av en bra beskrivning hur asterisker/frågetecken ska/kan användas i nya Disbyt.

Hur bör/ska det fungera egentligen ?

m00028
2019-02-26, 16:04
Av hjälpen verkar det som om man ska skriva ett mellanrum mellan namn och asterisk, ex Johan * men det fungerar bara om man skriver Johan*.

M04581
2019-02-26, 19:22
Som framgår i felrapport #5203, så verkar det göras skillnad på om angivet namn blir normerat eller inte.
Och har man sedan fler namn än det första, så kan man skriva mellanslag*. Men även då görs det skillnad på om efterföljande namn är normerade eller inte ?

Testade nu några fall:
"anna" => ger "bara" de som enbart heter Anna
"anna*" => ger samma träffmängd !?
"anna *" => ger inga träffar !
"anna lisa" => ger träffar
"anna *lisa" => ger inga träffar !
"lisa" / "lisa*" / "lisa *" => ger inga träffar !
"lisa lena" => ger enbart träffar på just denna namn-kombination

Så hur ska man kunna söka efter de som har dubbla namn enligt ovanstående ?

Man kan väl inte förutsätta att de som lämnar in disbyt-utdrag själva ska ha "normerat" aktuella namn ?
Eller alternativt att disbyt-ombudet/programmet gör detta ?


Man kan jämföra med Efternamns-fältet,
där man inte får några träffar om man enbart anger "*" .
Och det verkar som om man måste ange (minst) 3 tecken för att få något ?

Men när jag anger "små*" får jag fortfarande inga träffar ...
Men däremot fungerar det bra med "*smått",
och än fler träffar om man anger "*smått*" (beroende på fler efternamn än enbart Smått).
Men inga träffar med "*smått *" !?

Hur ska man som användare kunna förstå hur man ska ange sök-värden för att få träffar ?

Det verkar vara skillnad på patronymikon och släktnamn !

Hur ska man veta som an-sökare huruvida in-lämnare till Disbyt (eller annan "instans") har skrivit in ett patronymikon före släktnamn - eller inte ?


Som ditt exempel "johan" ger bara de som (enbart) heter just Johan,
men inte de som heter Johannes ...

M04581
2019-02-26, 20:13
Ytterligare erfarenheter vid tester ...

Söker man vidare på "mina" poster ifrån Pörtom i Finland, så har där förekommit lite då och då att män med dubbla förnamn gett patronymikon med "dubbla" förnamn.
Ex.vis Johan Erik, Michelsson Smått vars son följaktligen hette Johan Erik, Johan Eriksson Smått

Men om jag nu skulle vilja finna matchning på en som den senare ...
... så får man fram dem med "Johan *Smått", men inte t ex med "eriks* *smått" ...
... men om jag skriver "eriks* smått", så får man heller ingen träff,
... men om jag skriver "erikss* *smått", så får man 'Eriksson Nordman Smått' ,
... men med "eriksd* *smått", så får man inga träffar,
... men med "johan eriksd* *smått", så får man 'Johan Eriksdotter Smått' - likaväl med "johan eriks* *smått" och "johan erik* *smått"...
... medan "johan erikss* *smått" ger 'Johan Eriksson Smått'
... och om jag skriver "*eriksd* *smått", får man ingen träff, medan "*erikss* *smått" ger 'eriksson Nordman Smått' ...

Förvirrande - eller ??

carl-göran
2019-02-26, 22:48
Ja, förvirrande är rätt ord! Det som står i hjälpen om detta är ju dessutom helt fel, vilket jag just har skrivit en felrapport om, #5886.

Gestblom
2019-02-27, 10:26
Beta 12 visar sig tyvärr ha ett antal programfel vad gäller jokertecken.
Till viss del beror det på att jag inte kunnat testa mot en fullstor databas, men även annat så jag tar på mig hela ansvaret för misstagen.

Det är meningslöst att bara testa med enbart förnamn eller enbart vanliga efternamn.
Databasen innehåller över en miljon Andersson. mer än 800000 Andersdotter och mer än 800000 Anders.
Även när dessa sökningar fungerar ger de ett oanvändbart resultat.

Vissa tecken har rensats bort inför sökning (men inte i det original som visas), däribland minustecken (bindestreck).
Anna?Brita eller anna*brita ska hitta anna-britta, men hittar även anna brita.
Detta borde tas upp till diskussion.

M04581
2019-02-27, 14:17
http://C:\Users\Jan\Documents\PrintScreen Files\ScreenShot808.jpgHar inte kunnat se att "anna?brita" (eller varianter med mellanliggande blanktecken eller *) ger några träffar (f n v) ?

Men med "anna?lisa" (andersdotter och socknen Kågeröd), så erhålls en '*anna-lisa',
men det ges även av "anna lisa" ...

Själv kan jag tycka att "anna?lisa" och "anna*lisa" borde vara egalt att använda - och det verkar också fungera så (i det här fallet).


Sedan kanske man inte ska begära för mycket,
enär inlagda värden (i förnamn) kan vara lite hur som helst ;-)

se bild

carl-göran
2019-02-27, 14:54
Men det är väl ändå inte så att vad som helst accepteras? Borde inte de flesta av Anna-varianterna i Jans exempel avvisats? "Retur, gör om!"

Gestblom
2019-02-27, 17:30
Tanken har varit att alla Anna-exemplen i inlägg #3 ska fungera.
Om däremot inget annat än förnamn angetts så blir resultatet inte meningsfullt pga antalet matchande personer.
Med ett ovanligt namn, som mitt efternamn, är det inga problem.

M04581
2019-02-28, 14:47
Nåja - den sökningen med Anna igår - som även visade en del konstiga "inmatningar" . var iallaall avgränsad med 'Andersdotter'...
... dock som du skriver så är redan detta en träffmängd över 1000...

Men när man som an-sökare ska fylla i sökvillkoren, är det väl inte alltid säkert att man vet vilket namn man ska använda i Efternamns-fältet ?
Och kanske inte ens säkert vilken socken man ska söka i ?

Själv har jag många gånger saknat möjligheten i "klassiska" Disbyt, att kunna utelämna efternamn ...

Just nu hjälper det ju inte ens med att ha ett ovanligare efternamn...
Söker jag på enbart 'lilliesköld', så får man "bara" 350 träffar - men jag kan inte söka på förnamnet anna (med eller utan asterisker före och/eller efter) fnv ...

Inte heller fungerar det (just nu) med att avgränsa med patronymikon, när det inte går att sätta en asterisk framför i efternamnet [--- Du måste ange minst ett sökbegrepp! ---] - enär man kanske inte ens vet vilket detta patronymikon råkar vara...