handdator

Visa fullständig version : Söklista / antavalm28890
2019-04-07, 18:29
Hej!
Hur gör jag för att exportera en antavla till gedkom?

Kent

Olle_Olsson
2019-04-07, 23:30
Exportera en Gedcom-fil i Disgen.
Se även; https://www.dis.se/gedcom-export
Börja med att bestämma vad du vill exportera.
* Alla i din databas.
* Eller om du istället bara vill ha med en släktgren
Bara en släktgren, då gör detta med en byggd Antavla med ex-vis ”din mor ” som ”Startperson”, välj antal generationer /eller ta med alla, klicka OK, med Antavlan öppen – högerklicka, och klicka sen på ”Skapa söklista med personerna i tavlan”.
Då får du upp en söklista, och den kan du utöka (med anornas barn & partner) genom att högerklicka och sen välja ”Utöka söklista”, först med Barn, sen Partner och sist Föräldrar.
Du startar exporten genom att i huvudfönstrets menyrad klicka på verktyg.
Där väljer du Exportera personer och därefter Exportera till GEDCOM
Nästa steg; ”Välj fil” (som du vill exportera data till) (var du ska spara filen, i Biblioteket)
Namnge filen ex-vis med datum- export (2019-mm-dd och vad.ged).
(xxxx.ged” ska stå kvar = filändelse).
Nästa >>; Välj UTF-8. (Disgen använder Gedcom 5.5-formatet)
Nästa >>; ”Vad ska exporteras”, välj vilka Notistyper som du vill ha med (i princip alla).
>> EXPORTERA
Välj personer att exportera; Välj någon av
* Alla inmatade personer
* Söklista 1,
* Personer med någon av nedanstående flaggor.

När du valt och klickar ”OK”, då startar exporten, och när den är klar så finns ett meddelande (klicka på nedåt-pilen), där står antal personer, och antal familjer i exporten.
(Ibland står det ”Vissa data kunde inte exporteras”, och i meddelanderutan står förklaringen).
Om du har bilder /Porträtt till personerna då står det här; X(antal) bilder och multimediafiler.
(Men bilderna följer inte med Gedcom-filen, utan de kopieras bara till samma plats som där Gedcom-filen är sparad)
Nu är Exporten klar.

BoKleve
2019-04-07, 23:31
Bygg en antavla

Högerklicka på anan och välj Skapa söklista med personerna i tavlan

Gå till Verktyg -> Exportera personer -> Exportera till GEDCOM

Välj en fil och välj vilka notiser som ska exporteras...

När du kommer till Välj de personer som ska ingå: så ska du välja Söklista 1