handdator

Visa fullständig version : Redigera Ortsbeskrivningingera
2019-04-28, 11:22
Jag undrar om det går att redigera ortsbeskrivningarna på något sätt?

I HTML-exporten i DIS2019 visas test i Ortbeskrivningarna som en lång rad även om jag har ny rad inlaggd.


Dessutom skulle jag vilja kunna lägga in flera bilder på en ort. Idag går det bara med en.

m11916
2019-04-29, 17:36
Det går idag inte att lägga in några redigeringskommandon i ortsbeskrvningen om man inte använder sig av HTML-kod, tyvärr visas ju denna när man gör utskrifter så det är ingen bra lösning.
Det finns ett förbättringsförslag på detta sedan tidigare, #5717

Har skrivit ett nytt förbättringsförslag för fler bilder, #6027.

ingera
2019-04-29, 18:18
Tackar för det!