handdator

Visa fullständig version : Disgen och SkeppZedo
2019-04-29, 07:54
Hur skall man lägga in skepp i Disgen? Jag har funderat länge på detta och har inte funnit en tillfredsställande lösning.

Om man har några enstaka skepp så kan lösningen att ha skepp definierade som orter vara tillräckligt, men om man har flera hundra så blir det svårare. Man skulle vilja söker efter referenser såsom skonert ångfartyg etc. eller vilka skepp som har byggts på ett speciellt varv.

Jag har beslutat att lägga in ett skepp såsom en ort och såsom en person.
Jag har definierat skepp såsom en ort enligt följande:
skepp, rederi&ägare, land, hemma ort, namnet på fartyget

Skepp såsom person innehåller följande:
Förnamnet innehåller vad skeppets har kallats under dess olika ägare, efternamnet t.ex. Ångfartyg Skepp, Barkskepp Skepp osv.
Födelsen är var skeppets har byggts och datum, ägarbyten anges såsom flyttningar och död anges när skeppet upphör att existera.

Ett annat problem är att en sjöman mönstrar på och av ett skepp medan Disgen har inte denna flytta till och från en ort, så varje mönstring måste anges med två notiser. Jag har 38 notiser för 19 påmönstringar för en sjöman.

Denna lösning är inte perfekt och jag skull vilja ha kommentarer och eventuella förslag om ett annat sätt att definiera skepp.

Tacksamt
Inge Thulin

Olle_Olsson
2019-04-29, 22:19
Mitt förslag är att göra ett ”Fartygs-register” i Ortträdet, ungefär som de utländska orterna i nya Disgen,
Se den bifogade pdf-filen "Exempel - använda Disgen för fartygsregister".