handdator

Visa fullständig version : Borås och dess församlingarHans-Peter
2019-05-02, 20:44
Hej!

Ett par av mina släktingar har flyttat till Borår före 1939, d.v.s medan det fanns en församling i Borås som het just Borås.

I ortsträdet i Disgen 2018 och 2019, möjligen även tidigare, men det har jag inte kollat, fattas Borås som egen församling, enbart Borås Gustav Adolf och Borås Caroli.

Det går ju för all del att lägga in en genen församling, vilket jag har gjort, men den fattas ju bl.a. koordinater till kyrkan eftersom jag inte vet var Borås Kyrka låg, eller vilka av de två nuvarande kyrkor som ev. var den gamla Borås församlings kyrka, numera med nytt namn.

Det framgår tyvärr inte ur AD om en av de gamla församlingar bara bytte namn, men däremot att den gamla Borås församling delades i de två jag nämnde ovan 1939.

Det skulle vara bra om det fanns den gamla historiska fösamlingen Borås eller en notering vilka av de nuvarande, om någon, är identisk med den gamla Borås församling.

Det finns säkert andra städer med liknande problem, nu tar jag Borås eftersom det är där jag stötte på problemet.

Christer
2019-05-03, 07:56
Enligt det förnämliga verket "Sveriges församlingar genom tiderna, som även finns i digital form på Skatteverkets hemsida, bytte församlingen namn till Borås Caroli 1939.

Hans-Peter
2019-05-03, 12:03
Tack för svaret, så vet jag. Den sida hade jag inte tänkt på.

Men får jag föreslå att det i en famtida uåppdatering anges att Borås Caroli tidigare var Borås?

Rolf Carlsson
2019-05-05, 16:28
Hej Hans-Peter

Född i Borås och med rätt omfattande forskning från staden och dess omgivningar vill jag komplettera bild och svar.
Från Wikipedia:
Våren 1620 skickade bygden ett par representanter till kungen för att klaga på hur knallarna behandlades av kringliggande städer och för att få möjlighet att bedriva handel. Kungen uppmanade dem då att antingen upphöra med sin handel eller grunda en ny stad. En ny stad grundades runt sockenkyrkan i Torpa, en medeltida kyrka som stod där Carolikyrkan står idag. Vid midsommartid 1620 reste återigen sändebud till kungen för att utverka stadsprivilegier. Då kungen var på friarfärd i Tyskland fick traktens gårdfarihandlare giltiga, om än provisoriska, stadsprivilegier den 29 juni 1621. Dessa privilegier bevittnades sedan av kungen den 25 maj 1622. År 1624 utvidgades privilegierna, så att boråsarna fick rätt att driva handel var de ville bara de hade förtullat varorna i Borås.[9]

Fram till 1621 hette Borås och dess omgivningar Torpa. Vid bildandet av staden delades Torpa två församlingar - Borås (stadsförsamlingen) och Torpa (landsförsamlingen). Det kvarvarande Torpa hade ingen egen kyrka utan den låg i Borås (senare Carolikyrkan). 1911 införlivades Torpa med Borås och kallades Borås församling. 1939-01-01 avknoppades Gustav Adolfs församling från Borås församling, som då ändrade namn till Caroli församling. Dessa två församlingar består än idag.

Eftersom Borås församling bestod från 1621 till 1939 har jag manuellt lagt till denna i ortsträdet (och har i princip all min forskning i Borås knuten till denna församling). I Caroli/Gustav Adolf har jag mest dödnotiser efter 1939.

F ö arbetade vi på sin tid en hel del med församlingsförändringar i RGD-projektet och hade en plan att i ortsträdet inkludera alla församlingsändringar sedan "tidig medeltid" - allt finns dokumenterat i den handling från Skatteverket Christer refererar till.

Hans-Peter
2019-05-15, 15:28
Hej!

Tack för din intressanta historiska genomgång av Borås kyrkohistoria.

Men för att undvika lägga in församlngar, som delvis är samma som nuvarande, tycker jag i alla fall en anteckning i trädet om att Borås Caroli är identisk med Borås.