handdator

Visa fullständig version : Landskap och RSV-kodpompe
2019-05-04, 21:02
I orts-trädet så har vi ju såväl län, kommuner som församlingar. Till dessa är ju knutna vissa koder.
Av olika skäl har jag skapat såväl nya kommuner och församlingar (huruvida man skall göra detta är en annan sak). Det märkliga är att i några av fallen kan jag tilldela dem rätt landskap, för andra syns inte ens fältet. På motsvarande sätt för församlingar. Men jag har inte funnit någon system när det sker. I några fall finns listan med landskap, jag kan välja men det sparas inte. I andra fall sker det.

Så vad är det som styr ifall fälten för landskap och RSV-kod skall visas eller uppdateras?

Det kan ju noteras att för län så är ju slag av ort lika med länsbokstaven och inte finns i tabellen över slag av orter.

Christer
2019-05-06, 09:24
På nivån närmaste under kommuner, avsedd för församlingar, kan du göra val av landskap.

pompe
2019-05-06, 22:39
Måste en församling, dvs "ort" direkt under kommun vara försedd med RSV-kod för att valt landskap skall sparas? Är det i så fall avsiktligt? När jag testar verkar det vara så och inte bara det, den måste ha "rätt" längd.
Bakgrunden till mina frågor är fel-texterna från DisByt där länsbokstav saknades.

Niklas Lundin
2021-03-16, 19:53
Jag anger Skåne som landskap för Möllevången-Sofielund (M). Ingen RSV kod skapas och kyrk symbolen uteblir.

pompe
2021-03-16, 22:27
Om du ställer markören på Malmö Kommun, skapar "Ny nästa nivå" och anger korrekt RSV-kod, väljer Skåne så sparas den som ort med rätt symbol, kyrkan.
Men du måste ange RSV-koden.
Du kan sen flytta orten dit du vill ha den.

Nils

Niklas Lundin
2021-03-16, 22:35
Tack pompe,

Hur hittar jag RSV-koden?
Alla församlingar har olika.

Niklas

pompe
2021-03-16, 22:44
RSV för Möllevången-Sofielund är 128006, dvs samma som Malmö S:t Johannes. Det är alltså en utvdgning och namnändring

Nils

Niklas Lundin
2021-03-16, 22:49
Perfekt :)
Kan jag själv hitta RSV-koder, jag tänker för framtida bruk?
Sökte nämligen efter det men hittade inget vettigt.

Niklas

Edgar
2021-03-17, 07:29
Kolla här:
https://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html

eller här:
https://www.scb.se/hitta-statistik/regional-statistik-och-kartor/regionala-indelningar/forsamlingar/

Niklas Lundin
2021-03-17, 12:41
Tack Edgar

Christer
2021-03-17, 12:52
Det är inte tanken att nya församlingar ska läggas till eftersom karta och orter bygger på 1989 år indelning.

Niklas Lundin
2021-03-17, 13:01
Har aldrig varit något problem när man talat med faddrar tidigare.
Du får gärna utveckla Christer. Vilka är nackdelarna?
Personer födda mellan år 2002 och 2014 i Möllevången-Sofielund (M) t.ex. i vilken församling ska de registreras?
Hur framtidskompatibelt är detta?

Niklas

Christer
2021-03-17, 19:42
Som jag nämnde bygger kartan och ortsträdet på Sveriges Församlingar 1989. Dvs att Sveriges administrativa indelning år 1989 återspeglas i kartan och endast dessa församlingarna har en geografisk utbredning i kartan. Orter med koordinater inom dessa församlingar kan visas i kartan. Problematiken kring den administrativa indelning har jag beskrivet lite i en artikel, se https://www.dis.se/socknar-historiskt. Det gäller både före och efter 1989. Om du är ute efter hur orten ska visa i olika sammanhang finns ju möjligheten att själv välja hur orten ska visas i personöversikten och i utskrifter.

Niklas Lundin
2021-03-17, 20:02
Hej Christer,

Generellt vill jag att personer i en viss församling också står som födda/vigda/döda i den församlingen.
Sidan pekar på: "Vi kan inte hitta sidan du söker (404)"

Dock intressant hur orter kan visas i personöversikten och i utskrifter. Någon handbok eller länk till den informationen?

Niklas

BoKleve
2021-03-17, 21:58
Det borde vara "Socknar och församlingar i Disgen och Disbyt" (https://www.dis.se/socknar-historiskt) som Christer avser.

Niklas Lundin
2021-03-17, 22:16
Tack BoKleve

pompe
2021-03-18, 15:15
Det här kan också vara av intresse:
Ortsuppdatering i Disgen 2021 (https://www.dis.se/orter-2021)

Christer
2021-03-18, 15:32
Niklas. det står tyvärr inte så mycket i handledningen om det. Men i den inbyggda hjälpen framgår att man kan anpassa hur det ska bli i utskriften.

Niklas Lundin
2021-03-18, 18:10
Tack pompe

Niklas Lundin
2021-03-18, 18:18
Det vore intressant att veta hur andra gör. Är det bara jag som gör (fel) när jag anger var en person verkligen är född?
Bör vi tänka om när det gäller församlingar/orter?
Bra med diskussion i alla fall :)

Niklas

pompe
2021-03-18, 23:45
Med tanke på de som ex v föddes på ett lasarett i staden men bodde på landet, eller i alla fall på annan plats än BB. Det är ju dessutom så att statens dokumentation, och därigenom flera register har ändrats på den punkten genom åren så du kan behöva tolka födelseplatsen lite olika genom åren när barn föds.
Jag har en tivllingfödsel där den ena blir döpt i hemförsamlingen men dör ganska snart medan den andra blir nöddöpt på BB och dör där. Så födsel där det skedde, om det är belagt, dop likaså, det är så jag gör.