handdator

Visa fullständig version : Importera PersonerSivertJ
2019-05-20, 10:18
Har personer i en datamapp som är mer uppdaterade, ex. personuppgifter, och har mer info än de jag har i en annan ("ordinarie").
Hur kan jag importera dessa - utvalda - och ersätta de jag redan har i den ordinarie?
Hur kan jag importera personer som inte finns i den ordinarie och koppla dom i min befintliga struktur/träd - den ordinarie mappen?

C-J Gustafsson
2019-05-20, 14:54
"Ganska" nära den funktion som finns i openRGD (rgd.dis.se) där man kan slå samman två släktträd efter att man har matchat dem mot varandra.

Sammanslagningen av matchade personer skapar en individ med den sammanlagt "bästa" informationen och adderar nya omatchade personer till det sammanslagna släktträdet.

Nackdelen är att GEDCOM filer används vilket nästan alltid innebär att export och import inte helt ger samma resultat. Normalt skall allt data komma med men GEDCOM strukturen täcker inte alla nyanser i databasinformationen.

SivertJ
2019-05-20, 16:05
OK, då kan jag kolla på det.

Och, hur funkar Importera Personer i Disgen? Kan jag selektera bra vissa personer där ur en Gedcom fil?

C-J Gustafsson
2019-05-20, 16:39
Nej, alla personer importeras men får en egen flagga som gör att man kan göra justeringar efteråt.

Varför skulle man inte vilja importera alla?

Matchning och sammanslagning i openRGD bör man kanske gjort ett par gånger för att få det rätt, men jag kan hjälpa till med det om så önskas.

SivertJ
2019-05-20, 16:55
"Varför skulle man inte vilja importera alla?". En annan person har hittat flera anfäder som jag vill komplettera mitt träd med.

C-J Gustafsson
2019-05-20, 17:13
Svårt kanske att förklara enkelt såhär.

Vid matchning och sammanslagning i openRGD används hela ordinarie databasen som slås samman med den kompletterande filen.
Man får då en helt ny komplett GEDCOM fil som sedan skall importeras i sin helhet i en ny mapp.

Det finns en testversion av att skapa en "netto" import. Då får bara de unika personerna från den kompletterande filen.
Men vid en sådan import får man ju inte den effekten du var ute efter att personer med den bättre informationen finns i den tillkommande filen.

Det skulle vara lättare att beskriva mer i detalj hur det fungera via telefon, ring i så fall 070 5875912

SivertJ
2019-05-20, 19:01
OK. Tack för möjligheten att ringa. Kan f.m. I morgon tisdag funka?

C-J Gustafsson
2019-05-20, 19:06
Jag skall ett ärende på morgonen men 9:30 bör jag vara hemma igen.