handdator

Visa fullständig version : Gällande TIDIGARE SÖKNINGARM04581
2019-05-23, 16:38
Så har jag redan meddelat detta tidigare:

Att det vore önskvärt att alla mina sökningar (sedan senaste inloggningen ?) visas i omvänd tidsordning !

Detta för att det skulle underlätta att kunna se hur jag själv successivt prövat mej fram med olika sökvillkor.

Christer
2019-05-28, 15:01
En parallell till den ständiga frågan om man ska sortera i fallande eller stigande ordning bakom eller framför fliken i en pärm.

M04581
2019-06-04, 22:02
Förstår inte vad du syftar på !?

Nu hamnar ju nya sökningar hipp-som-happ i listan !

Alltså ingen sortering varken uppåt eller neråt ....

Gestblom
2019-06-05, 11:25
Listan är sorterad i tidsordning med sist först - med ett undantag.
Om samma sökning görs om så ändras inget. Den första sökningen ligger kvar.

M04581
2019-06-05, 21:51
Jag har försökt framföra det här flera gånger vid det här laget !
- Att det fungerar inte alls på det sättet !!

Se bifogad bild - där samtliga rader innehållande 'Smått' i Efternamns-fältet - gjordes igår.

(de andra sökningarna är tester gjorda tidigare dagar)

Tidsordning ???

Gestblom
2019-06-06, 10:42
Jan, listan rymmer 1000 rader. Den tusende raden ersätter den första raden och så vidare.
Funktionen var inte tänkt att hålla din hela historik utan mer som ett stöd för att inte behöva skriva om en tidigare sökrad.

Gestblom
2019-06-07, 18:49
Jan,
du har rätt, listan är hel osorterad.
Jag tar tillbaks allt jag skrivit.
Programmet fungerade inte som förväntat.
Ska göras om.

Christer
2019-06-10, 11:46
Se ärende #6105.

M04581
2019-06-11, 14:37
Testar nu att skriva med annan dator - och tillika webbläsare - efterso jag inte har kunnat kommentera här på flera dagar p g a någon utgången licens ?

Tack - det har känts motigt att inte bli trodd på hur det (inte) fungerade.

Får nu "bevaka" hur det går med felrapport #6105 (m fl) då istället :thumbup:

M04581
2019-06-11, 21:46
Testar endast att jag kan skriva här nu ...

... verkar gå bra nu, efter omstart av min PC ...