handdator

Visa fullständig version : problem med asterisk (*)evahas
2019-05-26, 14:21
Problem när man markerat tilltalsnamn med asterisk i inskickat material.
I sökresultatet så får man inte sorterat enligt default (ursprunglig) sorteringsordning eftersom * anses ingå i namnet. Om man söker på förnamn och efternamn så får man sortering på årtal om man tar bort sortering på förnamn. Om det finns många med samma namn så är det lätt missa de med * som kommer sist. Se bifogad fil där även hur det ser ut i vanliga disbyt.

Ser att sökning i gamla och nya disbyt inte var helt lika. I gamla så kommer inte raden med (Samuel) med om man tar bort *

M04581
2019-05-26, 19:09
Här har det dock gjorts olika sökvärden för namn.
I gamla med angivet asterisk - men inte i nya Disbyt.
Det är därför som raden med "(Samuel)" inte kommer med i nya Disbyt.

Vad gäller det andra - att asterisk är angivet i inskickat material hamnar sist ...
Har jag bara kommentaren - att själv har jag i sådana situationer valt att göra sorterad sökning med 'År från / Efternamn' (i den ordningen).
För normalt kanske man åtminstone vet ungefär när den/de eftersökta levde ?

Ulf A
2019-05-27, 10:33
Några förklaringar till sökning på namn:
Vid konvertering av klassisk databas används innehållet i för- och efternamnen till att göra speciella sök-förnamn och sök-efternamn. Alla tecken som inte är bokstäver rensas bort. Det gäller parenteser och * m.fl. Även enstaka tecken och ord som inte kan vara namn tas bort ur sökfälten. Avsikten är att söknamnen skall vara endast namn att söka på. Ex. dödfödd är inget namn och rensas bort och även exempelvis g. tas bort. Det finns väldigt många varianter på ord som inte är namn så just nu finns det många sådana kvar i söknamn-fälten. Efter hand skall detta åtgärdas. Vid sökning listas de rader som ger träff i söknamnen inklusive normerade tilläggsnamn. Det namn som visas är dock originalnamnet inklusive de ovan nämnda tecknen/orden som ej är med i söknamnen.

evahas
2019-05-27, 11:11
Det beror på datorvana hur man kan hantera och se hur de ska lösas. Eftersom tilltalsnamnsmarkeringen * inte syns i sökresultatet på vanliga Disbyt så är det inte säkert att man uppmärksammar att default sorteringen innebär att de kommer efter de utan markering. Jag gör inlägg på det som jag tycker skiljer sig från vanliga disbyt och den nya och som jag inte tycker har blivit en förbättring. Ser att medans jag skriver detta inlägg så har det skrivits ett svar där man förklarar söknamn. Då borde man i default sorteringen sortera på söknamnen då slipper man problemet med att de med tilltalsnamn-markering kommer efter de utan.

Christer
2019-05-28, 14:47
En trevligare lösning skulle vara att inte visa asterisken när man markerat tilltalsnamn med asterisk i inskickat material.

Christer
2019-06-10, 11:28
Nytt ärende #6103