handdator

Visa fullständig version : sökresultat bokstavstrogenevahas
2019-05-27, 13:32
Har sökt enligt bilagan. I vanliga disbyt så får man alla Johan Oskar Karlsson samlade oavsett stavning med c eller k i Oskar och Karlsson. I nya disbyt så hittar jag Johan Oscar/Oskar Carlsson bland de 25 första träffarna och Johan Oscar/Oskar Karlsson bland träff 76 tom 100. Har inte inte sökt på någon person med mer varierad stavning. Jag tycker att det sökresultat som man får i vanliga disbyt är bra man förlorar ingen träff på grund av att man inte bläddarar igenom alla träffar.

Har default värden i nya Disbyt

Christer
2019-05-28, 15:43
Om du söker på Johan Oskar Karlsson i Ingatorp så får du alla samlade oavsett stavning med c eller k i Oskar och Karlsson. I exemplet sökte på alla "Johan *".

evahas
2019-05-28, 17:49
Jag klarar av att ändra sökbegrepp för att få önskat resultat. Jag tänker mer på de som kanske inte har samma datorvana som mig. Nu vet jag hur sökresultatet är defaultsorterat förhoppningsvis kommer inte jag att missa något. Jag hoppas att mina inlägg ska göra att det ska komma att fungera för alla användare. Testar man så kan det bli lite extremt men det visar ju hur det uppför sig. Men alla sökningar där söknamnet är lika för olika stavningar så kan man få resultat på flera olika sidor och det kan vara svårt att upptäcka. Exempel söker du på Annika antar jag att man får träff på Annica, Annicha, Annika, Annicka och Annikka man får troligtvis även alla varianter med bara ett n också. Har de ett vanligt efternamn så finns det jur risk för att de hamnar en bit ifrån varnadra

Gestblom
2019-05-29, 12:00
Exemplet med Annika ger ingen skillnad hur man än bär sig åt eftersom de särskiljande bokstäverna ligger först i namnet. Det blir antingen en viss ordning eller total oordning. Med Johan Oskar är skillnaden placerat i mitten och posterna kan sammanföras med sortering på det normaliserade namnet.
Med en större resultatmängd är kanske det bästa att bara sortera på datum.

evahas
2019-06-01, 12:51
Ni kanske laborerar med sorteringen för nu får jag för ögat obegripliga resultat. Med samma stavning så får jag inte resultatet sorterat på årtal.

Att söka på Kerstin Andersdotter Rättvik ger ett stort resultat och där kan man se skillnaden mellan vanliga disbyt och nya. Eftersom de bor många i Rättvik under 1700-talet och de har inte så stor variation på namn varken på mans eller kvinnosidan så heter väldigt många samma sak. Stavningen på Kerstin varierar också.

Bifogar dokument där jag gjort två sökningar där jag inte kan se att det är sorterat på årtal.

Det kan ju ligga dolda tecken er i databas som läses upp och som det sorteras på som till exempel blanksteg

Gestblom
2019-06-01, 13:53
Du har råkat ut för en udda företeelse.
De första Cherstin Andersdotter har levandenotiser utan datum. I gamla Disbyt kommer notiser utan datum inte med.
Sortering med datum gör att dessa personer kommer först i sökresultatet men perioden visar första till sista händelse med datum.
Finns födelsedatum visas det men i det här fallet hamnar det inte i rätt ordning.
På familjesidan kan levandenotiserna ses.
Det kan diskuteras om händelser utan datum ska sållas bort eller inte.

evahas
2019-06-01, 15:05
Sökningen är inte bra. Sök på Kerstin Andersdotter i Rättvik och när du fått resultat så trycker du på sök igen och igen och det visas olika sökresultat.

Cherstin född 1791 finns med i vanliga disbyt.

Jag la till ett klipp i bilagan så du kanske försökte se den då. Skickar med den igen.

Gestblom
2019-06-01, 16:22
Förklaringen är densamma som ovanstående.
En medlem har 12 Kerstin med datumlösa händelser.
Dessa kommer alltid först, men i olika inbördes ordning i olika sökningar.
Från och med rad 13 är sorteringen bättre, men det hackar på andra ställen där datumlösa händelser finns samtidigt som födelsedatum saknas.
Om du söker med Ignorera träffar från 19348 så tycker jag att det ser korrekt ut.

evahas
2019-06-01, 17:12
Nu har jag sökt på Kerstin Andersdotter med från år 1750 till år 1850.
Det blir 308 stycken i sökresultatet.
Om ni inte tänker göra något åt det bokstavstrogna resultatet så krävs en väldigt tydlig skrivning om skillnaden mellan vanliga och nya disbyt.

Jag gjorde sökning med sorterat på år från se bilaga. Jag har svårt att förstå hur född 1688 kan vara högre än född 1764. Se bilaga

evahas
2019-06-01, 18:39
Förklaringen är densamma som ovanstående.
En medlem har 12 Kerstin med datumlösa händelser.
Dessa kommer alltid först, men i olika inbördes ordning i olika sökningar.
Från och med rad 13 är sorteringen bättre, men det hackar på andra ställen där datumlösa händelser finns samtidigt som födelsedatum saknas.
Om du söker med Ignorera träffar från 19348 så tycker jag att det ser korrekt ut.

Man kan väl inte utveckla något som innebär att man ska utesluta resultat från viss medlem för att sorteringen ska bli rätt. Den här medlemmen har ju skickat in flera olika Cherstin Andersdotter och man måste ju kunna se dessa i rätt ordning. Jag kan bara tänka mig att utesluta sökresultat från en medlem där jag vet att kvaliten är dålig. Jag tror hellre att ni får jobba på att inte ta med händelser utan år när ni sammanställer sökresultatet eller som i vanliga disbyt där varje händelse genererar en egen rad.

Se även mitt inlägg där född 1688 kommer efter född 1764 där kunde jag inte se händelser utan årtal

Gestblom
2019-06-01, 18:48
Samma fel igen, jag skapar ett felärende så att det rättas till så småningom.

evahas
2019-06-01, 18:54
Samma fel igen, jag skapar ett felärende så att det rättas till så småningom.

Hur får man reda på att sökordningen är rättad

Gestblom
2019-06-01, 19:06
För närvarande finns, såvitt jag vet, ingen fastslagen rutin för att meddela när ny version lanseras.
Nuvarande är märkt med 'Disbyt staging - Beta 14' i webbfliken och 'DISBYT disbyt_staging2 2019-05-02, GUI revision 885' längst ned på alla sidor.
Felrapporten siktar på Beta 15 som bör komma inom kort.

Christer
2019-06-10, 12:41
Se ärende #6104

M04581
2019-06-16, 17:40
Vet inte om det är samma problematik (tomma datum etc) som "spökar",
men jag får inte resultatet i den sortordning jag angett !?

Se bilderna.

Har alltså begärt sortering i första hand på Socken - sedan Efternamn/Förnamn - alternativt årtal däremellan.

Kan även se att det möjligen blir än mer osorterat vid bläddring ?

Gestblom
2019-06-16, 18:28
Det här är en effekt av hur aggregerade poster ska visas.
Sorteringen av personerna är OK med sockenkolumnen visar något annat, nämligen socken för födelse eller första händelse.
Om du söker på händelser ser resultatet bättre ut.

M04581
2019-06-16, 19:14
Aha !
Ja, då såg det mycket bättre ut :)