handdator

Visa fullständig version : Personregister i Komprimerad antavlaC-J Gustafsson
2019-07-06, 14:58
Jag skulle vilja få med person-identitet med i personregistret när jag skriver ut en komprimerad antavla.

För själva tavlan har jag kryssat i Individnummer i fliken för antavlan och det fungerar.

Sen antog jag att man kryssar för "Skriv ut personidentitet" i fliken Register men det fungerar inte.

Går det inte eller gör jag något fel?

Olle_Olsson
2019-07-07, 19:01
Jag får med Individnummer endast för Centrumpersonen (Startpersonen)
Det är samma utfall i Disgen 2016, 2018 och 2019.

C-J Gustafsson
2019-07-07, 19:20
Då skriver jag in ett förbättringsförslag på detta.

ollfa
2019-07-08, 08:00
Det fungerar för mig.
Men man måste spara registermallen med ett eget namn efter att man satt "Skriv ut personidentitet2 på fliken "Register".

Edgar
2019-07-08, 08:35
Det fungerar INTE för mig. ID-nummer kommer med för alla personer i antavlan men inte i personregistret. Det visar sig att ingen hänsyn tycks ta till inställningarna för personregistret i rutan "Utseende", se bifogad bild. Det spelar ingen roll vad jag markerar/avmarkerar i den rutan och vare sig jag sparar mallen eller inte, efter utskrift har markeringarna återgått till defaultvärdena enligt bilden. Utskriften sker alltid enligt defaultvärdena. Det går alltså inte heller att ta bort punktlinjerna eller att inte undertrycka asterisk.

Carl-Johan, detta borde väl vara en felrapport i stället för förbättring?

C-J Gustafsson
2019-07-08, 09:24
Tack Olle, då fick jag det att fungera.

Men det är ganska långsökt att behöva spara registermall för att få det att fungera.

Vore det inte bra om det kryss jag sätter i inställningar i samband med utskriften skulle fungera för just den utskriften? De flesta andra val som görs överlever ju utan att blankas ut.

Jag låter förbättringsförslaget ligga kvar så får vi se om det inte går att förenkla lite för användaren.

Edgar
2019-07-08, 10:16
Carl-Johan, jag förstår inte. Jag får det inte att fungera, vare sig jag sparar mallen med eget namn eller inte. Se mitt inlägg ovan.

C-J Gustafsson
2019-07-08, 10:32
Om man sparar en registermall så som Olle Fåk beskrivit och sen väljer den vid utskrift så har jag fått ut id-nummer i den Komprimerade antavlans personregister.

Men det är tydligen inte så det var tänkt. Det förbättringsförslag jag gjorde har tagits bort och Christer Gustavsson har ersatt den med en felrapport i stället.

Så utskriftsinställningarna kommer att tas upp inför kommande Disgen-versioner.

Christer
2019-07-09, 10:22
Nytt ärende i Redmine #6135.