handdator

Visa fullständig version : FadderskabsagAase
2019-08-01, 21:36
Kan man finde en faderskabssag i Sverige fra ca. 1950, og hvor skal man søge?
Hilsen Aase

Torgny Larsson
2019-08-01, 23:48
Det bör vara hos Barnavårdsnämndens arkiv.

Aase
2019-08-02, 10:41
Tak for dit svar.
Hilsen Aase

Torgny Larsson
2019-08-02, 12:59
Barnavårdsnämnderna inrättade på 1920-talet, obligatoriska i alla städer/kommuner sedan 1926.
Deras uppgift övergick på 1980-talet till socialnämnd eller liknande.
Arkivmaterial hittar du i stadsarkiv resp. kommunarkiv idag.
Som närstående kan du få tillgång till dem.