handdator

Visa fullständig version : Visa orter på kartan.akno
2019-08-03, 15:33
Jag har jobbat en del med kartan och lagt in koordinater för en del orter. Samtidigt vill jag genom att bocka av rutan Visa orter på kartan få bort alla orter som skrivs i en klump över sockenkyrkan, där alla andra orter jag inte vill visa i kartan skrivs.

För mig fungerar det inte och inte heller att bocka av Använd position När jag öppnar Redigera ort är bocken tillbaka i ruta Använd position och Visa position är obockad. Jag har kollat med den ort som jag kan läsa och som ligger överst (börjar på bokstav ö)

akno
2019-08-03, 15:54
Kom på vad som behövdes. Jag måste manuellt begära uppdatering av kartan från ortsdatabasen.

akno
2019-08-05, 16:04
Egentligen skulle jag önska att rutan Visa ort på kartan som standard var avbockad (har jag kanske missat en inställning). Jag kommer inte alltid ihåg att göra det när jag lägger in en ny ort. Då kan jag efterhand som jag registrerar koordinater för en ort bocka för om jag vill visa den i kartan, och jag slipper ifrån klumpen namn under kyrkan.

Edgar
2019-08-05, 18:45
Jag tycker tvärtom. Det är bra att orter utan koordinater syns på kyrkosymbolen. Då ser man att det finns orter som saknar koordinater och i stor utsträckning vilka det är och kan koordinatsätta dem en efter en. Detta är det enda sätt på vilket man enkelt kan se vilka orter som inte är koordinatsatta.

akno
2019-08-05, 19:30
Är medveten om att det finns delade meningar om detta. Men en funktion i inställningar där man kan välja hur man vill ha det kanske kunde tillfredsställa fler smakriktningar.

akno
2019-08-06, 07:31
Hur är det tänkt att rutan för visa orten på kartan skall fungera. Enligt handledningen står det att om man inte vill ange några koordinater skall man avmarkera rutan. Det fungerar inte så för mig. Oavsett hur jag gör kommer ursprungliga koordinater tillbaka när jag öppnar Redigera ort. Fel i programmet?

Edgar
2019-08-06, 08:07
Jag tror att du menar rutan "Använd position", inte "Visa orten på kartan". Den rutan fungerar som du beskriver, vilket förefaller felaktigt.

akno
2019-08-06, 10:05
Ja jag skrev fel.

akno
2020-10-21, 15:23
Jag återkommer till ämnet återigen. Jag önskar att rutan för visa orten på kartan som standard är avbockad. Jag vet att jag i början inte har reagerat på detta när jag lagt in orter i ortsträdet vilket innebär att orterna staplas på koordinaterna för kyrkan i aktuell socken. Om jag vill visa en ort i kartan måste jag i så fall göra ett aktivt val och leta upp och skriva in koordinaterna för orten och markera att jag vill se den i karta. Dessutom blir det hela lite extra knepigt om man missat bocka av,när man har en gammal socken som delats upp i ett par tre nya socknar.

akno
2020-11-01, 11:20
Jag vill inte riktigt ge upp än:) Vill gärna få någon form av svar på frågan.

Björn
2020-11-11, 20:22
Hej Åke!

Beteendet för checkrutan Använd position är rimligen inte korrekt. Med den avbockad borde inga koordinater registreras, varken RT90 eller lat/lon. Inte heller skall Checkrutan vara ibockad vid ändring av ort som inte tidigare fått koordinater (är nog tänd nu pga de ändå skapade koordinaterna). Men utan koordinater kommer orten inte med i någon levnadsbana vilket ju är syftet med kartan.
För de flesta är väl den ibockade checkrutan naturlig default då man vill använda kyrkans plats tills man hittat något bättre. Även utan ortens detaljläge kan personernas levnadsbanor ge en informativ bild av släktens utbredning och förflyttningar. Utan någon position blir kartan ju värdelös då levnadsbanan utan ett antal ej koordinatsatta orter ju blir ganska missvisande.

Checkrutan Visa orten på kartan kan däremot lämpligen användas för att undertrycka dess position om man vill slippa dem på kyrkan. De kommer ändå att dyka upp då de ingår i en levnadsbana.

F.n. finns inte någon sökfunktion för att lista orter utan koordinater (eller med samma koordinater som överliggande kyrka) eller orter som är satta som osynliga.

Ett förslag på defaultvärde för dessa två ckeckrutor skulle kunna vara senast använda värde vid nyregistrering av en ort. På så sätt skulle det ge båda behoven var uppfyllda men ändå vid behov kräva ett (initialt) val. Vi har ju redan ett otal inställningar att hålla reda på i programmet.

MVH