handdator

Visa fullständig version : Statistik för USA och de olika delstaterna i USA, stämmer inteOlle_Olsson
2019-09-19, 16:21
Nya Disbyt Beta 17
Söker statistik för ”Antal personer per socken”
Väljer USA, och under USA finns delstaterna.
För USA stå det; Totalt i USA; 1 socknar, 110 971 personer
Men om man lägger ihop antalet personer för de olika delstaterna blir det ca 350 000-400 000
Är det totalen som är fel?
Jag har bara noterat de delstater som har mest ”antal personer”

Christer
2019-09-20, 08:01
Kan det kanske vara så att en person finns i flera delstater och därför räknas dubbelt i din egna summering och unikt i den som presenteras?

Olle_Olsson
2019-09-20, 09:16
Jag har fått svar på detta #6181;
Siffran för landet är de platser där ”socken” saknas och enbart ”län” angetts.
Men jag tycker att texten för "landet" bör ändras
från; Nuvarande Totalt i USA; 1 socknar, 110 971 personer.
Till innebörden; Summa Personer som har enbart "USA" som ort (utan att ha angett delstaterna)

Gestblom
2019-09-20, 12:24
Bra förslag Olle. Jag lägger till textändringen i ärende #6181.