handdator

Visa fullständig version : Att i Disgen 2019 behålla anorna för fel make?m19780
2020-01-19, 14:55
Jag har råkat gifta bort en kvinna som levde under 1700-talets inledning med ”fel man”. ”Rätt man” har samma namn, men är två år yngre. Att byta dessa män i Disgen är enkelt. Men jag vill behålla anorna, flera generationer, för ”fel man”, trots att dessa då blir ”frisvävande”, dvs obesläktade med övriga personer jag registrerat. Hur gör jag?

Hans-Peter
2020-01-19, 17:37
Hej!

Börja med att ta en backupp kopia så du kan återställa om något går fel.

Du kopplar bort den felaktiga maken från din ana, han blir kvar i databasen med samt sina anor fram tills du även plockar dem bort. Ställ dig på giftet, högerklicka och välj "koppla loss"

Han kommer efter att ha kopplats bort att finnas under "glada gubben" i Disgen, klicka på honom så han blir centrumperson så du kontrollerar att allt är rätt med hans anor o.s.v.

Marker honom och hans anor med flaggor så du kan hålla styr på vilka som är dina rätta anor och vilka som är de som kom in av misstag.