handdator

Visa fullständig version : Porträtt saknas efter HTML-exportBeskow
2020-01-20, 13:49
Jag har nyligen uppdaterat DisGen från v.8.2 till 2019.1.
När jag tidigare gjorde HTML-export och ville få med porträtt så skedde detta endast genom att i steg 3 i Export-inställningen välja en mall som innehöll bilder, t.ex. Disgen07.
I nuvarande version så hjälper inte detta. Behöver jag ändra också på något annat ställe?

Beskow
2020-01-20, 15:05
... genom att i steg 4 av HTML-exporten, Inställning av ansedel, välja att Porträtt ska ingå.