handdator

Visa fullständig version : Kombinerad utskrift bör ersätta släktbokLÅS
2020-01-22, 11:55
När man presenterar Disgen hör jag ofta att ”någon släktbok har jag inte för avsikt att skriva”. Detta gör att man inte intresserar sig för utskriftsfunktionen ”släktbok”. Men utskriftsmöjligheten erbjuder så många andra möjligheter, till exempel att skriva ut dem som bott på en viss gård. Jag vill därför föreslå att funktonen byter namn till ”kombinerad utskrift”.

Begreppet släktbok bör finnas kvar i instruktionen och då avse ett exempel på kombinerad utskrift.

Alternativet "kombinerad utskrift" bör vidare finnas med under utskriftssymbolen.

Christer
2020-01-23, 09:54
Det är en stor utmaning att ändra en funktion, flytta på den i menyerna eller ändra namn på den eftersom våra användare är stora vanemänniskor. SÅ ditt förslag kräver stor försiktighet och eftrertanke.