handdator

Visa fullständig version : Installation av Disgen 8.2Karl-Edvard Th
2011-05-21, 18:00
Disgen har tidigare varit ett föredömme när det gällt kompatibiltet mellan versionerna. Vid installation av ver 8.1 tog Disgen ansvar för att användarens material blev konverterat från ver 6 eller ver 7 till den nya versionen. Men vid installation av ver 8.2 överlämnar Disgen det ansvaret till användaren, ofta användare med mycket ringa datorerfarenhet. Jag har som fadder fått många förfrågningar, hur gör jag? här finns ingen säkerhetskopia att läsa in, Dgbackup är tomt. Många användare vet inte var man har sin säkerhetskopia. Då har jag guidat dem att ta en ny säkerhetskopia och ibland guidat dem att lägga den i Dgbackup.
Jag har inte insett vilken svaghet detta har blivit förrän jag vid testning av Beta2 efter inläsningen av en säkerhetskopia direkt får meddelande att den här säkerhetskopian har inte blivit sparad på 24 gånger skall den sparas nu?:confused:
Det var ju väl att inte räknaren nollställdes vid nedläsningen av säkerhetskopian.
Detta är en stor svaghet i det nya systemet att överlämna ansvaret av konverteringen till användaren. Det minsta man nu kan göra är att kontollera att räknaren i säkerhetskopian är noll, om inte skriva ut en varning att det är en gammal säkerhetskopia så data kan gå förlorad.

DanielBerglund
2011-05-22, 00:16
Förstår inte vad du säger om backupräknaren - den kan inte på något sätt orsaka att data går förlorade. Om du menar att det är så får du förklara utförligare.

Vad gäller det övriga kan jag personligen hålla med om att konvertering av data från en version till en annan bör ske med automatik (naturligtvis efter användarens godkännande). Så gör nog de flesta andra program idag.

Karl-Edvard Th
2011-05-22, 10:41
Med backup räknaren avser jag den räknare som håller koll på hur många gånger jag avslutat Disgen utan att ta en backup. Se Disrapp 2724. Om jag inte tagit någon backup de senaste gångerna jag avslutade Disgen betyder det att det är en gammal säkerhetskopia som jag använder. Om jag sedan har uppdaterat min data under dessa körningar det vet ju inte Disgen och kanske inte anvämdaren heller, men där finns en risk. Så därför bör vi återgå till den gamla systemet att Disgen konverterar direkt från datamappen vid installation på kommando från användaren.