handdator

Visa fullständig version : Församlingar utan koordinaterNiklas Lundin
2011-05-22, 04:05
Har flera gånger stött på församlingar som saknar koordinater.
Nu senast Köpings landsförsamling (U)

Eva Dahlberg
2011-05-25, 21:54
Niklas, ortsträdet och ortdatabasen innehåller uppgifterna för de församlingar som var den officiella indelningen i Sverige 1989. Församlingar som upphörde före 1989 finns med i trädet, men på slutet under varje kommun ("utanför den alfabetiska ordningen"). Köpings landsförsamling upphörde som församling 1920, och då är inte koordinaterna med i databasen även om församlingen är det.

Uppgifterna om församlingar fram till 1989 finns i boken Sveriges församlingar genom tiderna - som är sökbar här
http://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna.4.18e1b10334ebe8b c80003817.html

de är sökbara i förteckningen här
http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingenigaridag/sverigesforsamlingargenomtiderna/forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html

Det finns däremot några församlingar i Disgen 8.2 och 8.2a som saknar koordinater även om de borde ha det, de listas här tillsammans med koordinaterna så att man själv kan lägga in koordinaterna:
http://www.dis.se/sv/verktyg/disgen/uppdateringar/uppdatera-disgen-82a.html

Hälsningar,
Eva

PS. Är man intresserad av förändringar i församlingsindelningen efter 1989 fram till i dag så finns den på SCB:s hemsida, http://www.scb.se/Pages/List____257285.aspx under Regional statistik - Regionala indelnignar

Niklas Lundin
2011-05-25, 22:16
Tack Eva
Församlingar lägger man ju in ibland. Personer födda 2010 eller 2011 kan ju tillhöra en församling som delats eller inte fanns 1989. På så sätt kan det ju bli rätt att ange t.ex samma lägenhet i två församlingar. Problemet är just koordinaterna för dessa (vilken kyrka ska man gå på t.ex).

Hur gör ni?