handdator

Visa fullständig version : DubblettsökningBrJohan
2020-02-06, 23:13
Omedelbart efter att ha konverterad min gamla Dg8-datamapp till Dg2019 söker jag dubbletter, först i Dg8. Ett stort antal kandidater visas med poäng från 24 och nedåt. Med Dg8-dubblettlistan synlig försöker jag söka efter dubbletter i Dg2019. En tom dubblettlista visas genast. Samma Dg2019-beteende även efter att Dg8-dubblettlistan stängts. Samma Dg2019-beteende även efter det att Dg8 avslutats. Inte ens efter omstart av Dg2019 låter sig annat än en tom dubblettlista skapas.

Finns någon förklaring till detta? Hjälp eller anvisningsartiklar ger inget svar.

Efter en föregående konvertering kunde jag få fram en Dg2019-dubblettlista. Om jag inte minns fel listades där kandidater med poäng från 20 och nedåt.

Hur gör jag för att få Dg2019 att återigen söka dubbletter?

Kan skillnaderna vad gäller poängberäknandet beskrivas? Ännu hellre, hur beräknas poängvärdena?

Det verkar inte vara möjligt att få reda på antalet funna dubblettkandidater, men mitt intryck är att Dg2019 hittar flera kandidater än vad Dg8 gör. Vilken av de båda kandidatsökningarna ger störst andel faktiska dubbletter?

Christer
2020-02-07, 09:45
Vad jag kan erinra mig så har inte beräkningen av poäng förändrats sedan Disgen 8.2d. Däremot har vi arbetat lite med tolkning av datum som inte är absoluta (t.ex. omkring). Det kan leda till att datumjämförelser ger nya resultat.
Av förklarliga skäl har vi inte längre valmöjligheten att begränsa kontrollen med hjälp av flockar utan har ersatt det med flaggor i stället.

Jag kan inte förstå varför dubblettsökningen inte ger något resultat denna gång. Jag föreslår en fadderkontakt för att reda ut frågan. Kan ha med hur sökvillkoren valts.

BoKleve
2020-02-07, 14:10
Avslutade du dubblettsökningen och nu ser bu bara raden med ikoner?
Dra ner undersidan av ikon-raden så så hittar du resten av sökrutan!

BrJohan
2020-02-07, 15:18
... Kan ha med hur sökvillkoren valts.

Det enda val jag gjort är att dubbletterna skall sökas i hela databasen.

BrJohan
2020-02-07, 15:29
Efter klick på "Sök efter dubbletter ..." kommer fönstret "Sök efter dubbletter" omedelbart upp utan annat innehåll än ikonraden. Den dialog där val mellan att söka bland flaggade personer eller hela databasen visas överhuvudtaget inte.

Innan jag startade dubblettsökningen i Dg8 och fick fram den kandidatlistan, så fungerade dubblettsökningen i Dg2019.

Varför frinns ingen möjlighet att spara kandidatlistan och inte heller kuna skriva ut den? (Min dubblerttsökning tar drygt en timme i Dg2019 och jag vill gärna slippa göra om den för att fortsätta genomgången)

BoKleve
2020-02-07, 19:40
Efter klick på "Sök efter dubbletter ..." kommer fönstret "Sök efter dubbletter" omedelbart upp utan annat innehåll än ikonraden. Den dialog där val mellan att söka bland flaggade personer eller hela databasen visas överhuvudtaget inte.

Som jag skrev: Dra ner underkanten av ikon-raden så ser du hela sökrutan!

BrJohan
2020-02-08, 10:32
Hej!

Jag hanterar mina släktforskningsdata med en pekskärmsdator och lyckades trots flera försök inte 'dra ned' ikonradens nederkant. Det går ju inte heller att via Tab flytta fokus till nedre kanten.

Eftersom fönstret "Sök efter dubbletter" saknar knappar för både "Restore up" och "Maximize" och inte heller knappen "Visa alla" gör fönstret större än enbart ikonerna, så utgick jag naturligtvis från att annat innehåll inte fanns.

Ditt tips om att dra i nederkanten finns - såvitt jag kunnat finna - inte i vare sig "Hjälp" eller anvisningsartiklar. Eftersom det - av allt att döma - förefaller vara det enda möjliga sättet på vilket fönsterinnehållet låter sig visas om fönstret initialt enbart visar ikonraden, så kan man undra vilken GUI Style Guide som styrt implementationen.

Dock - tack för tipset som - efter det att jag måst ansluta en mus - avhjälpte problemet.

Jag har inte heller lyckats finna någon information om att en mus är nödvändig för att fullt ut kunna använda Dg2019.

Ett skäl - dock inte det enda - till att jag för flera år sedan övergav Dg8, var att användbarheten med pekskärm var ganska begränsad. Jag antog att Dg2019 skulle ha mognat till att vara fullt kompatibel med pekskärm och ville därför göra ett försök.

Christer
2020-02-08, 11:44
Vi får ta en titt på det. Jag har faktiskt inte mötts av något behov tidigare, vad jag kan minnas.

Christer
2020-02-10, 08:28
Det finns en möjlighet att dölja resp visa listan med dubblettkandidater som är bättre än att dra i ramen. Prova "Visa lista".

BrJohan
2020-02-10, 10:11
Som jag tidigare skrivit hände ingenting efter 'klick' på "Visa lista". Efter att ha anslutit en mus lyckades jag dra ned nederkanten och kunde då se den dialog där det gick att välja sökning bland flaggade eller bland alla. Det fanns naturligtvis i det fallet ingen lista. Att dialogen på det sätt som görs, 'blandas ihop' med den lista som sedermera kan komma att finnas, bryter mot alla goda GUI-regler.

Efter 'klick' på "Sök efter dubbletter ..." skall givetvis Dg2019 kunna avgöra om en dubblettlista finns eller inte. I det senare fallet skall dialogen 'poppas upp' helt skild från det fönster i vilket dubblettlistan så småningom kommer att visas.

Att man valt "Visa lista" i stället för den konventionella metoden att kunna "Minimize", "Restore" och "Maximize", låter sig inte lätt inses. Har det mångförslagna Produktrådet någon förklaring eller motivering?

Christer
2020-02-11, 09:28
Förklaringen är helt enkelt att layouten har några år på nacken, i varje fall sedan Disgen 8.2d som är den äldsta versionen som jag har installerad. Eftersom vi får så mycket kritik när vi gör ändringar är vi försiktiga med det.
Vilket i och för sig är lite tokigt eftersom vi bara gör tidigare användare glada inte de nya.