handdator

Visa fullständig version : Disgen och DisbytLOMBARD
2020-02-21, 11:17
Hej
Som nybörjare av DISBYT blir jag mycket förvånad efter min första export. Får tillbaka input från fadder och ser att jag har gjort en del misstag. Dessa kan jag leva med men när sedan länsbokstäverna ändras manuellt blir jag förvånad. Om jag i DISGEN en använder dess ortsstruktur så ska väl inte en fadder behöva sitta och ändra manuellt. Stockholms Län fick jag lära mig i skolan hade bokstav B Stockholms Stad hade A. Om nu DISGEN har slagigt ihop dessa av någon anledning så bör väl dess ortsstruktur vara densamma i DISBYT. Extraarbete för faddrar måste vara fel. Så mitt förslag är att de som är ansvariga för respektive del snackar ihop sig. Eller är det så att jag som nybörjare inte har hela bilden klar för mig.

Hans-Peter
2020-02-21, 12:45
Hej!

Det är riktigt att Stockholms stad hade länsbogstav A och Stockholms län B, men det ändrades för flera år sedan, vad jag kan se runt 1967-68 då propositionen om sammanslagning las fram i Riksdagen
Om du har använt Disgens ortsträd har alla församlingar i Stockholms stad och Stockholms län länsbeteckningen AB. Så har det varit i alla fall sedan Disgen 8 om inte längre.

Om du skickat in till Disbyt och har använt dig av de gamla länsbeteckningar kommer de att ändras till de "nya" som har varit gällande sedan 1967-68.

LOMBARD
2020-02-21, 15:52
Hej Hans
Jag köper att vi använder AB men då ska väl man inte sitta som mottagare i DISBYT och manuellt ändra till A

Hans-Peter
2020-02-21, 17:00
Hej!

Det håller jag med om, jag har aldrig varit med om det när jag har skickat in till Disbyt.

Visserligen är 90% av mina svenska anor från Skåne, men enstaka har vågat sig ändå upp till Stockholms trakten så de har AB i någon födelse eller död..

Rolf Carlsson
2020-02-22, 18:29
Det kanske hänger ihop med matchningsförutsättningarna. Det är länsprefixet (X), som styr matchning av individer och församlingar. Vi vet att vi har många fall med församlingar med samma namn i olika län (i en del fall även inom länen). En församling inom (A) matchar nog inte en församling med samma namn inom (AB).

Hans-Peter
2020-02-23, 11:18
Hej Hans
Jag köper att vi använder AB men då ska väl man inte sitta som mottagare i DISBYT och manuellt ändra till A

Jag kan nog inte ge dig någon förklaring varför man har ändrat från AB till A, jag tycker det verkar helt ologisk eftersån Disgens ortsträd enbart opererar med AB. Den som kan förklara det är nog den disbyt fadder su har skickat till.

GunnarBer
2020-02-24, 09:38
Det sker ingen manuell ändring av AB>A, utan det sker i tabeller. Det har varit och är ett önskemål från oss Disbytombud att Disbyts och Disgens olika platsregister ska sammordnas, men det är fortfarande ett önskemål!.
Som Disbytombud skull jag vilja att möjligheten att skriva in en plats som fritext ska tas bort, och enbart Disgenorter ska finnas, Skapar väl ett uppror med denna önskan, men det bjuder jag på!

Hans-Peter
2020-02-24, 10:07
Hej Gunnar!

Jag håller helt med dig, men det är väl som så mycket annat, ett lämn från Disgens barndom som det är svårt att ta död på.

Christer
2020-03-03, 09:30
Disgen och Disbyt har tillkommit med olika förutsättningar och utgångspunkter. Med tiden så kommer vi att ensa olika olikheter, däribland utgångspunkten för orter. Vill du läsa mer finns en artikel på vår webb, https://www.dis.se/socknar-historiskt

Hans-Peter
2020-03-05, 10:28
Disgen och Disbyt har tillkommit med olika förutsättningar och utgångspunkter. Med tiden så kommer vi att ensa olika olikheter, däribland utgångspunkten för orter. Vill du läsa mer finns en artikel på vår webb, https://www.dis.se/socknar-historiskt

Hej Christer!
Tack för länken, den artikeln hade jag glömd. Nu har jag sparat den som PDF för senare användning.