handdator

Visa fullständig version : Länka till interna källorGöranC
2020-03-30, 12:41
Jag har tidigare i detta forum efterlyst möjligheten att i källträdet kunna länka till källor placerade i min dator. Det var därför med viss förväntan jag i den nyinstallerade versionen 2019.2 öppnade fönstret ”Egenskaper för källhänvisning” men jag blev besviken. Fortfarande endast länkingsmöjligheter till ArkivDigital och Riksarkivet. Varför bara länkning till osäkra lagringsplatser? Man är ju helt utlämnad åt dessa externa aktörers gottfinnande. Genline är ett bra exempel på vad som kan hända med externt lagrad information.
Så, varför väljer DIS att inte ta fram en möjlighet att i källträdet länka till källor (bilder, skannade dokument, brev etc.) som finns lagrade i min dator? I min dator ligger källorna med min fulla kontroll säkert lagrade.

Olle_Olsson
2020-03-30, 12:52
Panelen Arbetsmaterial;
Här samlar du dina anteckningar för framtiden.
Du kan öppna dokumenten härifrån och fortsätta skriva i dem. Du kan koppla samma dokument till alla personer som det är aktuellt för.
I Disgen lagras bara en länk till dokumentet.

Arbetsmaterial går inte att exportera och kommer inte med i några utskrifter.
I Diskulogen nr 112, sid 20 och 3:e stycket:
"Arbetsmaterial är nytt och förtjänar några ord. Innehållet är digitalt arbetsmaterial som du av någon anledning vill koppla till en person. Det kan vara webb-länkar eller dokument som du lagrat på valfri plats som du vill använda i din fortsatta forskning. Det är primärt avsett för din egen användning och kan inte importeras, exporteras eller ingå i dina utskrifter av ansedlar och tavlor. Det förutsätter att associerade program (Word, bildvisningsprogram mm) finns installerade för att kunna användas."
Du hittar Arbetsmaterial i Personöversikten.
OM den inte syns. Klicka på VISA - Välj och kryssa i de paneler du vill se

GöranC
2020-03-30, 15:10
Tack Olle för svar och, jodå, jag har som en nödlösning använt "Arbetsmaterial" genom att i källträdet hänvisa till "Arbetsmaterial" och därefter i "Arbetsmaterial" lägga in länken till min källa i min dator. Jag har också använt möjligheten att i notisen "Multimedia" länka till interna källor. Men, som du nämner, detta innebär att källan inte kommer med i olika utskrifter och det är dessutom en krånglig väg både när källan skall registreras och när man senare behöver ta en titt på den.

På senare tid har det i "Levnadsbeskrivning" införts en möjlighet att genom att klicka på vänsterkantens ikoner direkt få fram länkade källor. Denna förträffliga finess skulle ju få utökad användbarhet om länkning till interna källor infördes. Min önskan om att kunna länka källor till interna dokument kvarstår!