handdator

Visa fullständig version : Korta tips om Webinariem17835
2020-04-16, 13:40
Ett antal korta inledande tips på vad det finns att tänka på kring ett Webinarie.

Syfte
Tänk igenom vilket syftet är med webinariet. Utifrån syftet får du planera målgrupp och innehåll.
Ska du informera om en ny funktion i Disgen eller ska du sälja medlemskap?

Målgrupp
Vilka riktar sig webinariet mot?
Är det något internt inom föreningen eller något som riktar sig till icke medlemmar.

Presentatörer
Vilka ska prata, hålla föredrag?
Är det en expert eller en som är duktig pedagogiskt?
Ska du vara ensam eller genomförs det som en dialog med någon annan?

Innehåll
Samla ihop idéer och material, även till eventuellt kommande webinarier.
Tänk på hur det kan komma att se ut på bildskärmen om du ska presentera något på bildskärmen.
Skriv ihop ett manus, med stödkort så att du har något att luta dig emot under webinariet.

Plattform
Det finns en mängd plattformar att välja på.
Tänk på vilka funktioner de har och vad du vill utnyttja.
Hur många får deltaga?
Går det att dela skärm med åhörarna?
Ska deltagarna få ställa muntliga frågor eller enbart kunna skriva in textfrågor?
Hur lång tid ska du hålla på?
Det finns de som är gratis och de som kostar massor samt de som finns däremellan.
Sök på Internet efter alternativen.

Utrustning
Beroende på vad du vill uppnå med webinariet kan olika utrustning användas, så som

Video
Extra ljudupptagning
Extra ljus
Bra Wifi eller köra via nätverkskabel.

Marknadsföring
Hur ska du marknadsföra webinariet?
Det är delvis beroende på din målgrupp.
Hur kan jag använda mina social medier för att sprida budskapet om webinariet?

Genomförandet
Nu är det dags att genomföra webinariet.
Se till att ha förberett dig ordentligt, både vad det gäller det rent tekniska och även det innehållsmässiga.
Har du någon tillgänglig som kan hjälpa dig om något strular. Kanske även att den kan hjälpa till med att notera och besvara frågorna.

Uppföljning
Gör gärna en uppföljning av något slag för att lära dig om du kan förbättra något till nästa gång.
Eller kontrollera medlemsstatistiken om det var ett öppet möte med syftet att värva medlemmar.

Se vidare
Det finns flera sidor på webben som kan ge mer detaljerade och andra tips om webinarier. Sök vidare själv.

Mvh
Mikael