handdator

Visa fullständig version : Namn på länder och orter.Zedo
2020-04-18, 07:36
Jag skulle vilja ha en rekommenderad standard på hur länders namn och orter inom landet skall angivas. Jag använder för tillfället riksgälskontorets pdf angående landskoder. Om jag bara har landet utan någon ort skriver jag det fulla namnet t.ex Tyskland, men om det gäller en ort skriver jag t.ex. Berlin, DE.

En annan fråga gäller namnet på vissa länder, men jag följer samma pdf. Skall det lokala ort namnet angivas t.ex. København eller det svenska Köpenhamn. Små mindre kända orter har inget svenskt alternativ. Skall namnet Storbritannien användas eller England? Skall USA användas eller Amerika?

Där borde vara en rekommendation för att sökning inom DISBYT skall fungera perfekt.

Inge

Hans-Peter
2020-04-19, 16:22
Du skriver inte vilken Disgen version du använder, men om vi utgår från dagens Disgen 2019.2 finns i Disgen ortsträd redan en grov struktur för andra länder än Sverige.
Kort kan det sägas att det ser ut som följer:
Under de svenska orterna ligger först "Övriga länder" i samma nivå som Sverige, i Nästa nivå ligger "Världsdelar", nästa nivå de olika världsdelar "Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien och slutligen Sydamerika. Nästa nivå är de olika länder i varje världsdel, den är inte 100% komplett men något så nära, nästa nivå kommer så inddelningen av de olika länderna, den får man göra själv. I USA staterna, samma sak i Tyskland och Canada, Australien teritorierna i Danmark Amterna (om man håller fast vid indelningen före 2007) och därunder städerna eller socknen.
Du frråger efter hur man skall skriva t.ex. Köpenhamn på danska eller svenska.
Även om jag av födelse är dansk och uppväxt i Köpenhamn, skriver jag i alla fall Köpenhamn på svenska i min släktforskning, delvis av ren lathet, jag gitter inte byta tangentbord stup i kvarten mellan dansk och svensk och därav följande problem med var Ö och Ä resp Ø och Æ bedfinner sig, de byter nämligen plats på ett dansk tangentbord.
När det gäller danska städer och församlingar, som oftast inte har något svenskt namn, skriver jag som det står på Rigsarkivet dock med svenska tecken, inte danska.

För att göra en lång historia kort: Fram till och med länderna finns en uppbyggd struktur i Disgen 2019.2, håller du dig till den skall det fungera i Disbyt. När vi kommer ned på nästa nivå, alltså amter, delstater o.s.v. är det upp till var och en hur många nivåer man vill ha.
Jag vet att bl.a. de danska amterna ställer till det i Disbyt, hur det är med delstater i de länder som har det vet jag inte.

Hoppas du blev klokare av ovanstående.

Rolf Carlsson
2020-04-20, 19:38
Egennamn och orter är problematiskt att hantera på ett enhetligt sätt passande för alla släktforskare. Vad gäller stavningen är det nog som Hans-Peter skriver att man "försvenskar". Det finns ju i alla europeiska språk särtecken av olika slag (även svenskans å,ä,ö). Hur tänker du göra för Polen, Tjeckien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Portugal osv?

Vad menar du egentligen med den geografiska beteckningen "land"? Är det dagens situation eller situationen, när en specifik händelse inträffade. Låt oss ta Tyskland som ett exempel. Är det dagens tyska landgränser? Hur hanteras DDR mellan statsbildningen och återföreningen? Ostpreussen (nu Ryssland/Litauen/Polen) med bl a städerna Königsberg och Tilsit - min svärmor är född i Königsberg är det Ryssland eller Tyskland, som gällde när hon föddes). Sudetenland i södra Tjeckien, som en tid tillhörde Tyskland. Elsass/Lothringen - Alsace/Lorrain har hoppat fram och tillbaka mellan Tyskland och Frankrike. Saarland likaså. Hur skall vi behandla Stade (med svenska riksvapnet inmurat över rådhusprotalen, Greifswald, som hade svenskt universitet eller Wismar, som formellt (om än pantsatt) var svenskt till 1903? Hur hantera Tyskland före 1871?

En händelse i exempelvis Åbo eller Helsingfors före 1809 var det i Sverige?

Jag har varken svar eller rekommendation utan vill bara visa på landfrågans komplexitet.

Zedo
2020-04-22, 03:03
Okay, jag använder Disgen 2016.2 och den har inte denna indelning. Om jag förstå rätt så har vi level 1 med Sverige och Övriga länder, level 2 Världsdelar under Övriga länder, samt under Världsdelar är kontinenterna osv.

Danmark är trickig, under Danmark har jag Jylland, Själland, Fyn och Resten och under dessa kommunerna osv. Köpenhamn ligger under Hovedstaden.
Slesvig- Holsten/Holstein ligger nu i Tyskland men tidigare i Danmark. Jag har stället placerat både i Tyskland och Danmark. Samma strategi använder jag för Tyskland, Ryssland, Finland och alla andra stater.

Jag har många släktingar som arbetade på sjön och jag använder indelningen; rederier, land, fartyg. Vidare omkommer många på sjön. Rekommenderas att detta läggs in under Övriga länder på level 2 som Skepp och Hav. Level 2 har bara ett alternativ nu, Världsdelar.
Kanske skulle "Övriga länder" ändras till Övrigt.

Hälsningar från ett obehagligt varmt Bangkok som väntar på monsun regnet.

Inge Thulin

GunnarBer
2020-04-22, 10:39
Om det tillåts så tar jag på mig Disbyt glasögonen med lite synpunkter på icke svenska platers.Observera att mina synpunkter gäller nuvarande läge! För Finland är det län och sedan församling (Detta krävs för att komma med i finska basen) i svenska ramlar län och församling för det mesta bort, och ersätts med ´Finland´. Danmark och Norge vill vi gärna ha med amt/fylke, annars blir det Danmark/Norge. Tyska 'Bundesland' med eller utan ort blir Tyskland. Finns rätt delstat med med för amerikanska händelser med, så blir det staten som kommer med. Är bara county noterat blir det USA, eftersom de flesta counytnamnen finns i flera delstater.

Sen tillkommer ju frågan om i vilket land platsen låg i när händelse uppstod. Där blir det nog för det mesta nuvarande land.

När det gäller fartyg och hav torde det avvisas i våra behandlingar och noteras som 'Orten kan ej placeras. Posten strykes'
Nu när nya Disbyt snart blir enda Disbyt hoppas jag att arbetet med Disbyt ombudens DB2005 kommer igång, så många problem med namn och platser löses.

Hans-Peter
2020-04-22, 17:35
Hej Inge!

Då jag själv är för det första född och uppväxt i Danmark och för det andra har släkt i såväl Danmark som Sverige och Tyskland, vill jag komma med en kommentar till det du skriver.
Som Gunnar Bergstedt skriver vill Disbyt gärna ha amterna i Danmark, alltså det som motsvarar de svenska länen, du har en sida http://www.banckfam.org/banckfam/indexdk.php?in=dksn där du indelningen fram till kommunreformen 1970. Sedan har Danmark 2007 slopat amterna helt men det berör inte släktforskningen i någon större utsträckning än. Disgen har ju också fortfarande såväl Malmöhus som Kristianstad län.

Sedan ett litet rent historisk påpekande: Holsten har aldrig varit dansk, det har alla åren varit ett tysk hertigdömme men det var den danska monarken som var hertigen, Slesvig var ett dansk hertigdömme även här med monarken som hertigen. Holsten har alla tider haft en tysktalande befolkning medan Slesvig alla tider har haft en företrädesvis dansktalande befolkning. Inga av dessa två hertigdömmen har alltså varit delar av Danmark. Det var det som var orsaken till krtiget 1864 att man fick en ny grundlag i Danmark som var gemensam för Danmark och Slesvig, Slesvig blev alltså integrerat med Danmark. Detta var ett brott mot fredsavtalet efter första slesvigska kriget 1848-1851 och resulterade i att hela Slesvig blev tysk fram till 1920 då Nordslesvig blev dansk medan Sydslesvig forblev tysk, som det alltså är i dag.

Så att lägga Slesvig och Holsten in under Danmark i Disgen vill vara såväl rent forskningsmässigt fel som historisk fel.

Hälning från ett lagom varmt Nynäshamn.

Christina
2020-04-22, 20:42
Jag hittade den här sidan på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Finlands_l%C3%A4n

Finlands släkthistoriska sällskap talar om landskap (som kom till först 2010 då länen avskaffades)
https://www.sukuhistoria.fi/sshy/index_sve.htm

Hiski skriver om både och
http://hiski.genealogia.fi/hiski/fks3ff?se

Hur är databasen i Finland uppbyggd när det gäller att placera in församlingarna

Högst förvirrande !

GunnarBer
2020-04-22, 20:47
Hiski

Zedo
2020-04-23, 04:40
Tack för referensen till de danska amterna och underliggande orter. Det var något som jag har sökt efter sedan länge. Jag skall rätta mitt Slesvik-Holsten. De danska väst indiska öarna är ett problem, men jag skall ändra det till det nuvarande Amerikanska Jungfruöarna. Hm, familjen Heinrich bodde i många år här. Jag tror inte det någonsin var en amt. Jag har inga referenser till Färöarna eller Grönland.

Tack för all hjälp
Inge Thulin

Hans-Peter
2020-04-23, 12:13
Hej igen Inge!

De Dansk Västindiska öar var alla åren en koloni, så de är alltså inga amt eller något liknande.

Färöarna och Grönland brukar vålla svenskar problem när det gäller deras folkrättsliga status. Båda är i dag delvis självstyrande delav av det danska riksgemenskapet. Det finns alltså ett parlament båda ställena, inga av dem är medlemmar i EU. Färöarna är det område som längst har haft eget parlament, Lagtinget, de har haft delvis självstyra sedan 1948. Grönland ändrade status från koloni till amt i och med grundlagen 1953, sedan var det amt till 1979 då det fick ett visst indre självstyra, detta blev utökat 2009, så Grönland styrs i stor utsträckning av deras eget parlament, Landstinget. Båda delar av riksgemenskapen har Drottning Margrethe som statsöverhuvud. Försvar och delar av utrikespolitiken samt i viss mån polis styrs från Danmark. men båda ställen har en inhemsk polis som är integrerat med den danska polisen.

Jag skulle nog lägga båda delarna upp i Disgen som självständiga länder, enklast vore naturligtvis att lägga dem under Danmark, men det blir galet eftersom Grönland tillhör Nordamerika geografisk och Färöarna Europa. Så det får nog i båda fallen bli egna länder parallellt med andra länder i respektiva kontinent.

GunnarBer
2020-04-23, 16:29
I Disbyt blir Grönland Grönland och Färöarna Färöarna